Danmark udvider grønne samarbejder med tre nye lande

Publiceret 23-08-2021

Danmark skal hjælpe Frankrig med havvind, Polen med fjernvarme og Kenya med at skabe en bæredygtig elproduktion og dermed at reducere CO2-udledningen i alle tre lande. Med de nye lande har Danmark nu energisamarbejder med i alt 19 lande, som samlet set står for to tredjedele af den globale CO2 udledning.

Klimaudfordringerne kræver internationalt samarbejde. Derfor udvider Danmark sine grønne myndighedssamarbejder med tre nye lande; Kenya, Frankrig og Polen til samlet set 19 lande, der også omfatter de store udledere som USA, Indien og Kina. Ved at dele danske erfaringer på energiområdet og udveksle grøn know-how kan energipartnerskaberne bidrage til at reducere de globale CO2-udledninger, og åbne markeder for grøn dansk teknologi.

”Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger. Vores ambitiøse klimamål og grønne løsninger herhjemme skal derfor også inspirere lande verden over til en grøn omstilling. På den måde kan vi gøre en stor forskel for det globale klima. Med vores myndighedssamarbejder deler vi den viden og de erfaringer, vi har fra de sidste 40 år inden for blandt andet energieffektivisering, havvind og energiplanlægning med lande i hele verden. Ved at vise vejen i Danmark, gør vi en kæmpe forskel ude i verden”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.   

Stort potentiale for grønne danske energiløsninger i Frankrig, Polen og Kenya.

I Frankrig og Polen er der et stort potentiale for grønne danske energiløsninger. Frankrig har fokus på at udvide landets brug af havvind, og her kan Danmark gennem samarbejdet sparre med de franske myndigheder om, hvordan området reguleres effektivt. Polen har lagt en ny og markant grønnere linje for landets energipolitik, og her skal samarbejdet i første omgang fokusere på fjernvarme. På sigt kan samarbejdet i de to lande udbygges til at omfatte flere områder inden for grøn omstilling.

Kenya har unik mulighed for at skabe økonomisk vækst baseret på bæredygtig energi. Her kan danske erfaringer fra årtiers grøn energiomstilling hjælpe med at vælge de billigste og mest bæredygtige energikilder til produktion af el – til gavn for kenyanerne og klimaet.

KONTAKT
Klimaministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Fakta

  • Danmark har myndighedssamarbejder om energi med 19 lande, som både inkluderer OECD- og udviklingslande, herunder USA, Kina, Indien og Japan, der til sammen udleder to tredjedele af verdens CO2.
  • Ved at opbygge viden og kapacitet i partnerlandenes nationale myndigheder, styrkes de politiske beslutningstagere til at træffe bæredygtige og omkostningseffektive energipolitiske beslutninger, der understøtter den globale grønne omstilling.
  • Myndighedssamarbejdet med Frankrig og Polen indgår som en del af Energistyrelsens Eksportordning og finansieres af eksportpakke II-reserven
  • Myndighedssamarbejdet med Kenya udspringer af den nye Udviklingspolitiske strategi for 2021-25 og finansieres via Udenrigsministeriets strategiske sektorprogram.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet