Udskydelse af COP26 skal sikre det bedste resultat for klimaet

Publiceret 02-04-2020

Onsdag aften er det blevet offentliggjort, at årets klimatopmøde, det såkaldte COP26, bliver udskudt til 2021. Beslutningen får støtte af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, der understreger, at klimakampen fortsætter med uformindsket kraft.

Det er onsdag aften blevet meldt ud, at årets klimatopmøde er blevet udskudt til 2021 på grund af corona-pandemien. Beslutningen blev taget i det såkaldte COP-bureau under FN’s klimakonvention og skal bl.a. ses i lyset af, at den nuværende situation har gjort det næsten umuligt at forberede og gennemføre de tekniske forhandlinger og klimadiplomatiske øvelser, der er nødvendige for, at COP26 kan blive en succes. Hertil vil sårbare og fattige lande være særligt udfordret i forhold til at deltage i COP26 i år.

Det er en stor og svær beslutning, der er blevet taget her til aften. Det er åbenlyst, at klimakampen ikke kan udskydes, men samtidig står det klart, at det næppe ville være muligt at afholde COP26 på en meningsfuld og inkluderende måde i år. Det afgørende er, at vi får det bedst mulige resultat for klimaet. Både Storbritannien og Italien har vores fulde støtte i det videre arbejde.”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Beslutningen kommer på et tidspunkt, hvor man mange steder arbejder på de genopretningsplaner, der skal få økonomien på fode igen.

"Det er vigtigt for mig at understrege, at arbejdet med den grønne omstilling fortsætter. Den her beslutning må absolut ikke blive en sovepude for nogen. Tværtimod skal det være med til at sikre, at vi næste år kan levere et ambitiøs resultat. Verden står over for en massiv økonomisk genopretning og der er masser af synergier mellem jobskabelse og grøn omstilling”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S)

Alle parter til Parisaftalen er forpligtede til at genbesøge deres klimabidrag (NDC’er) i 2020. Denne forpligtelse er ikke direkte knyttet an til COP26.

Klimakrisen er vor tids store udfordring, og den bliver ikke mindre presserende af den ekstraordinære og særdeles alvorlige situation, vi alle gennemlever lige nu. Vi skal fastholde presset på parterne for, at de indleverer opdaterede ambitiøse klimabidrag til FN i 2020. Jeg vil selv fortsætte arbejdet for, at vi i EU bliver enige om et stærkere 2030-mål i år. Som verdenssamfund er vi stadig milevidt fra vores kollektive mål, og klimaet venter ikke på nogen”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) 

Kontakt: 

Presserådgiver Anna Munck, tlf. 23 69 10 73, mail: anmun@kefm.dk

Relaterede nyheder