Ny rapport: Havvind kan dække hele verdens strømforbrug

Publiceret 25-10-2019

Det Internationale Energiagentur konkluderer i en ny rapport, at strøm produceret fra havvindmøller har potentiale til at dække hele verdens samlede strømforbrug. Det gør havvindmøller til en helt central del af den globale grønne omstilling og kampen mod klimaforandringerne.

Hvis der opstilles havvindmøller på verdens bedste placeringer, kan der produceres langt mere strøm end verdens nuværende samlede strømforbrug. Det viser en ny rapport fra det Internationale Energiagentur. I Europa alene har havvind potentiale til at dække behovet otte gange. Dermed har havvind potentiale til at blive den største strømkilde i verden og til at få en central rolle i den grønne omstilling.

”Rapporten viser med al ønskelig tydelighed, at det kan lade sig gøre at omstille til grøn strømproduktion. Vi har teknologien til det. Siden verdens første havvindmøllepark blev opført i Danmark i 1991, er det gået stærkt. Teknologien bliver stadig bedre, kapaciteten stiger og prisen falder. Det kan vi blandt andet takke visionære danske politikere og virksomheder for”.  udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Havvind er i rivende udvikling. Ifølge rapporten vil der i 2040 blive produceret 15 gange så meget strøm fra havvind som i dag, og prisen for havvind forventes at falde yderligere med op mod 60 pct. I løbet af det næste årti forventes det, at strøm produceret af havvind vil blive lige så billig som strøm produceret fra eksempelvis kul og naturgas. Men rapporten advarer om, at der fortsat skal fokuseres på at skabe rammerne for, at potentialet for havvind kan realiseres.

”Havvind rummer et enormt potentiale. Ikke kun i Danmark, men i hele verden Det kan for alvor blive en faktor i den grønne omstilling. Det potentiale skal realiseres. Det kræver, at vi skaber gode politiske rammer og sikrer den nødvendige udvikling af teknologi og infrastruktur. Det har regeringen fokus på. Rapporten vil forhåbentlig åbne verdens øjne for de muligheder, som havvind rummer og bidrage til, at verdens regeringer griber de muligheder”, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Som noget nyt lanceres det Internationale Energiagenturs særrapport i Danmark. Ved et arrangement på Frederiksberg Rådhus i dag vil det Internationale Energiagenturs eksekutivdirektør Fatih Birol præsentere rapporten og give sit bud på, hvilken rolle havvind kan spille i fremtiden. Også Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen taler i forbindelse med lanceringen.

Fakta

  • Det globale marked for havvind voksede med knap 30 pct. årligt fra 2010 til 2018
  • I løbet af de næste fem år forventes 150 havvindsparker at blive færdiggjort på verdensplan
  • Havvind kan fortrænge op mod 5-7 milliarder tons CO2-udledning på verdensplan, og samtidig øge forsyningssikkerheden og reducere lokal forurening.
  • Verdens første havvindmøllepark, åbnede i 1991 i Danmark og producerede elektricitet til omkring 2.200 husstande.
  • Den senest åbnede vindmøllepark Horns Rev 3 producerer elektricitet nok til at forsyne 400.000 husstande.  

Kontakt

Presserådgiver Anna Munck, anmun@kefm.dk, 23 69 10 73

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet