EU åbner en af verdens største fonde for nye grønne energiløsninger

Publiceret 01-03-2019

Der skal for alvor fart på udvikling og innovation inden for klima- og energiløsninger, der kan afbøde klimaforandringerne. Derfor opretter EU en af verdens største fonde på omkring 75 mia. kr. til demonstration af fremtidens grønne teknologier finansieret ved salg af CO2-kvoter.

Infografik om Innovation Fund

Europa-Kommissionen fremlagde allerede sidste år sin vision for, hvordan den Europæiske Union skal være klimaneutral i 2050. Nu sætter EU yderligere turbo på ambitionerne og åbner en ny grøn innovationsfond på godt 75 mia. kr., der frem mod 2030 skal gøre det muligt at føre nye banebrydende energiteknologier videre fra laboratorierne og prøve dem af i stor skala.

”Det er helt afgørende, at vi i EU afsætter penge til at nå Kommissionens vision om et klimaneutralt samfund i 2050, som Danmark er i front for at gøre til virkelighed. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med EU’s nye innovationsfond bakker ambitionerne op med et meget markant løft af midler til at demonstrere fremtidens grønne løsninger. Innovationsfonden giver Danmark og EU en helt ny trumf i ærmet, når det kommer til at tage de næste store skridt i den grønne omstilling”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Forureneren betaler for fremtidens grønne teknologier

Fonden skal støtte demonstrationsprojekter af nye banebrydende energiteknologier i stor skala inden for vedvarende energi, energilagring, industriprocesser samt optag, lagring og anvendelse af CO2. Fonden er finansieret af salget af 450 millioner CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem. Med andre ord bliver det forurenerne, der betaler til fonden. 

”Jeg er særligt tilfreds med, at forurenerne kommer til at bidrage til at udvikle nye grønne løsninger. Det har jeg arbejdet for i forhandlingerne om EU’s kvotehandelssystem, hvor vi fastlagde rammerne for fonden. Det giver rigtig god og grøn mening, at den tunge industri og kulkraftværkerne lægger pengene til de nye grønne løsninger. EU har midlerne klar. Nu skal vi bare have de nye løsninger på banen”, siger Lars Chr. Lilleholt (V). 

Danske løsninger står stærkt i EU

Netop inden for udvikling af grønne energiløsninger har Danmark tradition for at stå rigtig stærkt – både i EU og globalt. Landvind, havvind, intelligente fjernvarmesystemer, energilagring og fremtidens elsystem er allerede markante fokuspunkter herhjemme.

”Danske aktører står stærkt placeret til at udnytte midlerne fra EU’s innovationsfond og gøre fremtidens grønne løsninger til virkelighed. Så jeg ser frem til et tæt samarbejde om at styrke Danmarks position som Europas arnested for banebrydende ny energiteknologi”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Fakta:

  • EU’s innovationsfond bliver et af verdens største finansieringsprogrammer for grøn teknologi. Fonden er et af EU’s centrale instrumenter til at indfri visionen om et klimaneutralt EU i 2050.
  • Fonden støtter demonstration af nye, banebrydende energiløsninger i stor skala inden for f.eks. vedvarende energi, energilagring, energiintensive industrier, samt optag, lagring og anvendelse af CO2.
  • Fonden finansieres af provenu fra salg af 450 millioner CO2-kvoter fra EU’s kvotehandelssystem. Kommissionen forventer, at der vil være omkring 10 milliarder euro til rådighed. Det præcise beløb vil afhænge af kvoteprisen.
  • Kommissionen forventer at lancere den første ansøgningsrunde i 2020.

Læs mere om innovationsfonden på Kommissionens hjemmeside 

Kontakt: 

Presserådgiver Lasse Bendtsen, M:4172 3884, lasab@efkm.dk 

Relaterede nyheder