Danmark i spidsen for globalt klimatopmøde

Publiceret 12-03-2019

FN’s generalsekretær har bedt Danmark om at påtage sig en ledende rolle frem mod Klimatopmødet i New York 23. september 2019. Konkret skal Danmark lede indsatsen med at fremme global omstilling af energisektoren til bæredygtig energi. Særligt investeringer i ren energi i både vækstøkonomier og de mindst udviklede lande vil få en fremtrædende rolle.

Det haster med at få den globale omstilling op i gear, hvis verden skal nå Parisaftalens ambitiøse målsætninger. Både udviklede lande, de store vækstøkonomier og udviklingslandene skal gennemføre en markant omstilling af energisektorerne, hvis vi skal i mål. Særligt for de fattigste lande er der behov for samarbejde og erfaringsudveksling, så omstilling af energisektoren går hånd i hånd med økonomisk og social bæredygtig udvikling.

På FN’s generalsekretærs klimatopmøde 23. september 2019 skal verdens lande, multilaterale udviklingsbanker, private virksomheder og investorer samt civilsamfundet gennem udveksling af best practice og konkrete løsninger sætte fokus på at hæve klimambitionerne, og hvordan man sikrer en hurtigere grøn omstilling. Danmark er blevet bedt om at lede den del af topmødet, der handler om at sætte skub i omstillingen af energisektoren til bæredygtig energi på globalt plan. Det er en stor anerkendelse af vores globale klimaengagement og udviklingssamarbejde og vores førende position inden for den grønne omstilling.

Danmark leder energisporet frem mod topmødet sammen med Etiopien og organisationen Sustainable Energy for All (SEforALL). Sammen vil vi sætte fokus på at dele erfaringer, konkrete løsninger og partnerskaber inden for blandt andet vedvarende energi, energieffektivitet, adgang til energi og bæredygtig udvikling.

Med det danske engagement i topmødet bygger vi videre på sidste års succesfulde P4G-topmøde i København og ikke mindst på vores mange års erfaring med gennem udviklingssamarbejdet, hvor særligt indsatsen med at understøtte både vækstøkonomier og de mest sårbare og fattige lande med at skabe omstillingen og udbygningen af deres energisektor er i fokus – til gavn for klimaet og landenes udvikling.

"Fra dansk side stiller vi os i spidsen for at fremme de bedste ideer og konkrete løsninger, inden for energiomstilling, der kan skaleres op hurtigere, og som kan være til gavn for flere. Der er brug mere handling hurtigere i form af innovation, offentligt-private partnerskaber - som vi kender fra P4G - og private investeringer for at nå Parisaftalen. Ikke mindst i udviklingslandene, hvor udfordringen er allerstørst. Danmark kan så mange ting på det her område”, siger udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).

Energisektoren står for ca. 80 pct. af de globale CO2-udledninger, og en grøn omstilling af energiområdet er derfor helt centralt. Det er samtidig et af områder, hvor Danmark har mange erfaringer, bl.a. inden for mobilisering af private investeringer. Derfor har Danmark taget initiativ til at lancere en Investeringskoalition for Ren Energi, som skal sikre ambitiøse forpligtigelser fra både lande, internationale organisationer og den private sektor i investeringer i ren energi.

”Klimaforandringerne skal håndteres, og derfor er en global omstilling af energisektoren afgørende. Der er behov for massivt øgede investeringer i moderne og grøn teknologi. Og her kan vi bygge videre på de mange års erfaring fra Danmark med at sikre en omkostningseffektiv omstilling til et bæredygtigt energisystem”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

De kommende måneder vil regeringen, med støtte fra Danmarks særlige udsending for klima og energi, Ditlev Engel, arbejde for at få lande, investorer og civilsamfundet engageret i det danske energispor frem mod klimatopmødet.

Fakta

  • Danmark er udpeget til at lede sporet om ”Energy Transition” på ”Climate Action Summit 2019” i New York 23. september 2019.
  • Energisektoren står for ca. 80 af de globale CO2-udledninger. Derfor er en global grøn omstilling af energisektoren nødvendigt for at nå Parisaftalens målsætninger.
  • Gennem Investeringskoalitionen for Ren Energiarbejder Danmark for at sikre bedre rammebetingelser for investeringer i ren energi. Det er helt afgørende, hvis den grønne omstilling skal lykkes.
  • P4G er et globalt, handlingsorienteret initiativ, der sigter på at accelerere den grønne omstilling og implementeringen af Verdensmålene i udviklings- og vækstøkonomier ved at samle erhvervslivet, den offentlige sektor og civilsamfundet i konkrete offentlige-private partnerskaber fokuseret på at finde løsninger, der kan skaleres og bidrage til systemiske forandringer.

Kontakter

For kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren: Presserådgiver Lasse Bendtsen, +45 41 72 38 84, lasab@efkm.dk

For kontakt til udviklingsministeren: Presserådgiver Marie Dørup Olesen, + 45 61979020, mardor@um.dk

Relaterede nyheder