Reform skal sikre, at mindre mængder affald går op i røg

Publiceret 01-05-2019

Danmark skal genanvende en større andel af affaldet og sende mindre affald til forbrænding.

Andelen af affald, der genanvendes skal op. Foto Colourbox

Regeringen vil med en ny reform af affaldssektoren gøre Danmark til et foregangsland for grønne løsninger på affaldsområdet og samtidig understøtte overgangen til et mere bæredygtigt samfund.

Danmark skal fremover i højere grad fokusere på forebyggelse af affald og på at genanvende det affald, der fortsat vil opstå, på nye og innovative måder. Affaldet skal indgå i cirkulære kredsløb fremfor at blive brændt af.

Finansminister Kristian Jensen siger:
”Danmark har meget at vinde ved at øge genanvendelsen og styrke den cirkulære økonomi. Det er ufornuftigt at lade råmaterialer og kritiske naturressourcer gå op i røg, når de kan genanvendes og indgå i nye produkter. Vi skal skabe rammerne for, at innovative genanvendelsesvirksomheder vil etablere sig i Danmark, hvor vi har en lang tradition for grønne løsninger. Grøn genanvendelsesteknologi kan blive en ny, dansk styrkeposition.”

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt siger:
”Klodens økosystem er presset, og vi forbruger Jordens ressourcer i et stadig højere tempo. Det gør det vigtigt at se på nye former for bæredygtig og cirkulær økonomi, og derfor lancerer regeringen nu et udspil, der skal sikre, at en større andel af danskernes affald bliver genanvendt i stedet for at ryge på forbrændingen.”

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen siger:
”Der er et gigantisk potentiale i at omstille os til en mere cirkulær økonomi. Vi skal forbruge mindre og genanvende mere. Ét element i den cirkulære økonomi er, at vi ensretter vores indsamling og sortering af affald i Danmark. Vores affald bliver mere værd, når vi får det sorteret og indsamlet bedre, så vi kan bruge ressourcerne igen og igen. Det gavner både miljøet og økonomien.”

Reformen betyder, at genanvendelsesvirksomheder vil få bedre adgang til at behandle det genanvendelige affald, end de har i dag. Når kommunerne har indsamlet husholdningernes genanvendelige affald, skal det udbydes til privat behandling. Det skal samtidig blive lovligt for borgere eksempelvis at sælge en udtjent cykel til en jernhandler eller aflevere en udtjent sofa til en møbelforhandler.

Regeringen vil desuden give virksomheder mulighed for selv at vælge, hvor deres affald skal forbrændes. Og når kommunerne har indsamlet husholdningernes forbrændingsegnede affald, skal forbrændingsopgaven udbydes. Dermed skabes rammerne for, at husholdningernes forbrændingsegnede affald behandles på de bedste og billigste anlæg. Kommunale anlæg skal drives på almindelige markedsvilkår, så der er fair konkurrence, og så forbrænding ikke har en fordel i forhold til private genanvendelsesanlæg.

Andelen af husholdningsaffald, der i dag indsamles i Danmark med henblik på genanvendelse, er på omkring 48 pct. Det er langt fra EU-målsætningen om 55 pct. genanvendelse i 2025, 60 pct. genanvendelse i 2030 og 65 pct. genanvendelse i 2035. Baseret på de nuværende affaldsmængder vil en øget genanvendelse fra de nuværende 48 pct. til 65 pct. i 2035 indebære, at 700.000 ton husholdningsaffald skal genanvendes i stedet for at blive brændt. Det svarer til ca. 176.000 fulde skraldebiler, der skal køres til genanvendelse i stedet for til forbrænding.

Indfrielsen af de nye EU-målsætninger for genanvendelse er en bunden opgave, som regeringen ønsker at løse sammen med de partier, der vil løfte ansvaret i fællesskab med regeringen. For den kedelige kendsgerning er desværre, at Danmark er sakket bagud på genanvendelsen i forhold til de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Mens Danmark er blandt de EU-lande, der deponerer mindst affald, ligger vi kun marginalt over EU-gennemsnittet på genanvendelse. Danmark er samtidig ét af de lande, der forbrænder den største andel af affaldet.

Dette skyldes i høj grad reguleringen af affaldssektoren, der ikke er fulgt med udviklingen, og som i dag udgør en hindring for øget genanvendelse. Det ønsker regeringen at ændre på. 

Pressekontakt:

Presserådgiver Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet