Danmark får det amerikanske erhvervsliv med på den grønne investeringsbølge

Publiceret 18-07-2019

Som led i det danskledede grønne energispor til FN’s klimatopmøde i september er Danmarks Særlige Udsending for klima og energi, Ditlev Engel, i New York for at mødes med amerikanske og internationale investorer om, hvordan man rent praktisk øger investeringer i ren energi.

Ifølge FN’s Klimapanel har verdenssamfundet kun frem til 2030 til at redde kloden og holde de globale temperaturstigninger på 1,5 grader, som Parisaftalen tilstræber. Og det kræver mange flere penge på bordet.

”Erhvervslivet er klar til at rykke, men de har brug for regeringer og internationale organisationer til at skabe bedre rammer for at få milliarderne til at rulle. Vi arbejder på, hvordan vi kan få det til at ske,” siger Ditlev Engel. 

Derfor leder mange efter gode eksempler og foregangslande, de kan følge. Med regeringens 70 pct. klimamål, har Danmark en unik mulighed for at påvirke andre og gøre en reel forskel globalt. En hurtig global grøn omstilling kan også øge adgangen til energi for de 840 mio. mennesker, som i dag lever uden elektricitet. Og samtidig kan vi skabe over 65 mio. nye grønne jobs på verdensplan. 

”De største banker og investeringsfirmaer i verden er interesserede i at arbejde med den danske regering frem mod Klimatopmødet.  Vi tror på, at vi kan få dem til at engagere sig i vækstøkonomier og udviklingslande og sammen udvikle og modne grønne projekter, som er interessante for private investorer,” siger Ditlev Engel.

Besøget sker i forlængelsen af et forberedende FN-møde i Abu Dhabi den 30. juni og den 1. juli, hvor klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen deltog. Ditlev Engel mødes i New York med firmaer som BlackRock, Barclays, Morgan Stanley, Microsoft, Bloomberg LP, ENEL, samt repræsentanter for FN-systemet, den Grønne Klimafond, Verdensbanken og staten New York. 

Fakta:

  • Danmark er udpeget til at lede sporet om en grøn energitransition på FN-generalsekretærens klimatopmøde i New York den 23. september 2019.
  • Energisektoren står for ca. 80 pct. af de globale CO2-udledninger. Derfor er en global grøn omstilling af energisektoren nødvendig for at nå Parisaftalens målsætninger.
  • Gennem energitransitionssporet arbejder Danmark for at sikre bedre rammebetingelser for investeringer i ren energi samt en øgning i investeringer i ren energi. Det er helt afgørende, hvis den grønne omstilling skal lykkes.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet