Vigtigt skridt for klimavenlige lastbiler i EU

Publiceret 19-02-2019

EU-landene og Europa-Parlamentet er blevet enige om en endelig aftale, der for første gang fastsætter CO2-krav til nye tunge køretøjer.

Udledningerne fra transportsektoren udgør ca. 25 procent af EU’s udledning og er stigende. Derfor er det nødvendigt med EU-tiltag for at fremme den grønne omstilling i transportsektoren i EU.

EU-landene og Europa-Parlamentet er natten til tirsdag blevet enige om en aftale, der for første gang stiller krav til nye lastbilers CO2-udledninger. Aftalen betyder, at nye lastbiler skal udlede 15 pct. mindre CO2 i 2025 og 30 pct. mindre CO2 i 2030 i forhold til 2019. Kravene bidrager til at nedbringe udledningerne af CO2 i hele Europa og sætter skub i udviklingen af klimavenlige køretøjer.

Danmark har hele vejen igennem forhandlingerne haft en ambitiøs position, og det er lykkedes Danmark at få et bindende reduktionsmål for 2030 og ikke blot vejledende, som Kommissionen ellers havde foreslået.

"Jeg er glad for, at vi nu endeligt kan afslutte forhandlingerne med et resultat, der tager endnu et skridt i den svære udfordring med at reducere de stigende emissioner i transportsektoren. Danmark har presset på for at få en så ambitiøs aftale som muligt, og vi vil forsøge at styrke målet yderligere, når det skal evalueres i 2022," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Aftalen giver samtidig producenterne et incitament til at producere flere klimavenlige lastbiler, og denne tilskyndelse er blevet styrket i den endelige aftale. Dermed sendes der et klart signal til producenterne om, at der er behov for at påbegynde den langsigtede omstilling allerede nu. Ministeren tilføjer, at aftalen blot er begyndelsen på omstillingen til en grøn transportsektor.

”Regeringen har sat et ambitiøst mål om udfasning af nye diesel- og benzinbiler i 2030. Lige nu er det kun få andre EU-lande, der er ligeså ambitiøse som os, men jeg tror og håber på, at vi kan få flere lande med på, at vi skal have en tidsplan for udfasning af disse biler i EU. Jeg vil arbejde videre for at det bliver en prioritet i EU under den næste Kommission," siger Lars Chr. Lilleholt.

Nu skal aftalen formelt godkendes af EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet.

Fakta:

  • Aftalen indeholder et bindende reduktionsmål for CO2-udledning på 15 pct. i 2025 sammenlignet med 2019 og 30 pct. i 2030. Det er første gang, at EU stiller CO2-krav til tunge køretøjer.
  • Aftalen indeholder en incitamentsstruktur, der for perioden 2019 til 2025 skal give producenterne incitament til at producere flere nul- og lavemissionskøretøjer via en kreditmekanisme. Efter 2025 skal det vurderes, om mekanismen er passende set i forhold til den teknologiske udvikling.
  • Der er i aftalen indbygget en revision i 2022, hvor der bl.a. skal gøres status over effekten af forslaget og tages stilling til reduktionsmålet i 2030 samt forslagets incitamenter til fremme af klimavenlige køretøjer. Det skal gøre det muligt at skrue op for ambitionsniveauet for både reduktionskravet i 2030 og for incitamentet til, at der produceres flere klimavenlige biler.
  • Næste skridt er formel godkendelse af aftalen i Rådet og Europa-Parlamentet.

Kontakt:

Presserådgiver Michael Korsgaard, mikon@efkm.dk, 2463 5487

Relaterede nyheder