Job og karriere

Engagement, høj faglighed og omskiftelighed. I departementet arbejder du centralt på Slotsholmen tæt på de politiske beslutninger. Tempoet er højt og to dage er sjældent ens.

Hvem er vi

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vi engagerede og dedikerede i vores faglighed, til hinanden og til vores fælles ambition: At skabe gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt for i morgen. 

Vores arbejde har indflydelse på alle danskeres liv, og på al offentlig forsyning af el, vand og varme samt internet og mobildækning. Og med stor indflydelse følger et stort ansvar. Vores arbejde skal have høj faglig kvalitet, og vi skal både være fagligt specialiserede og have blik for samfundets behov.

Vores kerneopgaver er at betjene klima-, energi- og forsyningsministeren. Vi er strategisk retningsgivende og policy-drivende for det samlede ministerområde og arbejder for, at klima-, energi- og forsyningsministerens politik kan gennemføres.

Vi har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Alle hjælper vi hinanden på tværs af koncernen med at skabe gode løsninger. Og vi inddrager eksterne interessenter i ind- og udland, så vi får løftet kvaliteten i alt, hvad vi gør.

Vi stiller store krav til faglighed og ansvarlighed, men vores omgangsform er præget af en positiv og uformel tone. Vi styrker et godt samarbejdsklima og sammenhold gennem vores årlige julefrokost, sommerfest og personaledag samt DHL-stafetten. Ligeledes har vi en aktiv personaleforening, som arrangerer alt lige fra en årlig bordtennisturnering og julebingo til teater- og biografture.

Karriere og udvikling

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er vi ambitiøse og understøtter en stærk performancekultur med strategisk kompetenceudvikling, så både medarbejdere og ledere løbende får mulighed for at udvikle deres kompetencer og performance. Samtidig skal kompetenceudviklingen bidrage til, at vi kan levere bedst muligt på vores kerneopgaver.

Vi betragter hele ministeriet som én arbejdsplads, hvilket giver en mangfoldighed af muligheder og karriereveje for koncernens medarbejdere. Det betyder, at du har gode muligheder for rokeringer til andre kontorer, styrelser og institutioner, hvor du kan udvikle både dine faglige og personlige kompetencer. 

Ledige stillinger

Kontakt

HR og Personale

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet