FN-topmøde i København: Der skal sættes turbo på klimakampen frem mod 2030

Publiceret 02-04-2019

De disse dage afholder FN konference i København for at diskutere, hvordan verdensmålene for bæredygtighed og indfrielsen af Parisaftalen kan tænkes endnu bedre sammen og understøtte hinanden gensidigt.

Klimaforandringerne er vor tids største udfordring. Hvis vi skal have en chance for at holde temperaturstigningerne på under 1,5 grader, har vi kun et årti til at skabe de nødvendige forandringer. Der skal handles hurtigt og effektivt.

Et af FN’s 17 verdensmål handler om at bekæmpe den globale opvarmning. Men for også at nå de 16 andre verdensmål er det afgørende at håndtere klimaforandringerne gennem en ambitiøs implementering af Parisaftalen. Heldigvis kan en lang række andre af verdensmålene hjælpe med lige præcis at reducere CO2-udledningerne. Det gælder særligt verdensmål nr. syv om ren energi.

Derfor mødes verdens lande i de her dage til FN-konference i København for netop at diskutere, hvordan Parisaftalen og verdensmålene kan spille endnu bedre sammen med henblik på at understøtte implementeringen gennem konkrete løsninger. Konferencen er et af skridtene på vejen mod FN-generalsekretærens klimatopmøde den 23. september i år, hvor Danmark har en ledende rolle i forhold til energiomstillingen mod ren energi.

”Klima, energi og bæredygtighed går hånd i hånd. Derfor er det helt afgørende, at vi får tænkt løsningerne og implementeringen af verdensmålene og målene i Parisaftalen bedre sammen. For vi kan ikke nå det ene uden det andet”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs siger:

”Når vi samtænker Parisaftalen og Verdensmålene, sikrer vi desuden, at udviklingslandene kommer med ombord. At de får den nødvendige støtte, så vi sammen kan løse verdens klimaudfordringer. Det gør vi bl.a. gennem offentlige private partnerskaber, hvor gode løsninger på f.eks. energiområdet bliver bredt ud til andre lande, og dermed opnår en endnu større gevinst”.

Bæredygtig vækst

Nogle af de verdensmål, der skal fokuseres på ved konferencen, er målet om at løfte folk ud af fattigdom og over i beskæftigelse. Et andet er udbygning af infrastruktur som veje og broer og at skabe bæredygtig innovation inden for industrien. Ved at udveksle erfaringer og best practice kan verdens lande hjælpe hinanden med at udvikle løsninger, så vækst og beskæftigelse gøres bæredygtig fra start og ikke fører til øgede CO2-udledninger. Her er det danske Lindøværft et godt eksempel.

”Lindøværftet er et klokkeklart eksempel på, at vi kan løfte tung industriproduktion over i en langt mere grøn og bæredygtig retning. Lindø er gået fra at være et traditionelt skibsværft til i dag at være førende inden for udviklingen af havvindmøller i verden. Og samtidig er antallet af job steget på Lindø siden skiftet. Det er den her slags eksempler, som vi gerne vil fortælle andre lande om”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Ved konferencen deltager både Danmarks særlige udsending for klima og energi, Ditlev Engel, finansminister Kristian Jensen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Topmødet foregår i FN-byen i København. Der er indkaldt til pressemøde tirsdag formiddag.

Fakta

Konferencen afholdes i et fællesskab mellem UNFCCC, som er FN’s sekretariat for arbejdet med klimaforandringer, og UN DESA, som har ansvaret for verdensmålene. Udenrigsministeriet og Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet er medværter. Konferencen forløber fra 1.-3. april i FN-byen i København med mere end 500 deltagere fra hele verden.

Kontakt

EFKM: Presserådgiver Lasse Bendtsen, M: 4172 3884, lasab@efkm.dk

UDVM: Maria West, mawest@um.dk 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet