Kommentar til unøjagtig artikel i JP

Publiceret 16-10-2018

JP Finans har d. 15. oktober 2018 bragt en række artikler om forrentningsmulighederne i fjernvarmesektoren, som er mangelfuld og indeholder unøjagtigheder, idet der gives indtryk af, at hullet ikke er lukket, og at forbrugerne fortsat skal betale en urimelig forrentning til fjernvarmeværkerne.

Derfor bringes et notat, hvoraf fremgår, at:

 • Et bagudrettet indgreb overfor fjernvarmeselskabernes ansøgninger om forrentning ville have ekspropriativ karakter.
 • De nye midlertidige regler lukker fremadrettet muligheden for at ansøge om urimelig forrentning af kapital, som ikke anvendes til finansiering af investeringer i fjernvarme (den omtalte rentefidus).
 • De nye midlertidige regler giver i overensstemmelse med aftaleteksten mulighed for at ansøge om forrentning af kapital, som anvendes til at finansiere investeringer i fjernvarme til gavn for forbrugerne.
 • De nye midlertidige regler skal sikre, at selskaberne samlet set har mulighed for at opkræve svarende til en rimelig finansieringsomkostning hos deres forbrugere.
 • De nye midlertidige regler erstattes i 2021 af en samlet økonomisk ramme, som lægger et loft over selskabernes finansieringsomkostninger.

På den baggrund udtaler energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt:
”I modsætning til, hvad der fremgår af artiklerne i JP, vil jeg gøre opmærksom på, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at sætte en stopper for de oprindelige regler om forrentning, som har eksisteret i 20 år og nu fører til store unødvendige prisstigninger. Vi kunne imidlertid ikke annullere allerede indsendte ansøgninger, derfor skal de behandles efter de oprindelige regler.

Samtidig er det min klare forventning, at de nye regler virker efter hensigten i den politiske aftale. Hvis det mod forventning viser sig ikke at være tilfældet, vil jeg selvfølgelig orientere forligskredsen om dette og derefter sikre mig, at der bliver taget hånd herom.”

Henvendelser kan rettes til:

Presse- og kommunikationsrådgiver Christian Lietzen, tlf.: 4172 3876

Kontorchef Henrik Kjærgaard, tlf.: 4172 9188

Notat vedrørende forrentning i fjernvarmesektoren.pdf (1)

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi