Danmark styrker og udvider eksportindsatsen for energi markant

Publiceret 05-10-2018

Indsatsen med eksportordningen på energiområdet blev med energiaftalen styrket med 175 mio. kr. Nu tages det første store skridt, når samarbejdet med USA, Tyskland og Storbritannien oprustes med fire nye energirådgivere. Samtidig udvides eksportordningen til også at omfatte Holland og Sydkorea.

Dansk knowhow og ekspertise på energiområdet er en efterspurgt vare i udlandet. Resten af verden ser med begejstring på vores erfaringer med udbygningen af grøn energi og ikke mindst de tekniske løsninger til omstillingen. Derfor udvider og styrker Danmark nu det internationale myndighedssamarbejde på energiområdet.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får sat endnu mere turbo på eksportindsatsen på energiområdet. Danske myndigheders viden om og energivirksomhedernes tekniske løsninger til den grønne omstilling er efterspurgt i udlandet. Det har jeg allerede konstateret på mine rejser rundt om i verden, hvor man lytter opmærksomt til os. Hvis vi for alvor skal have gjort noget ved klimaudfordringerne og klodens CO2-udslip og nå regeringens ambition om at fordoble eksporten af dansk energiteknologi til 140 mia. kr. i 2030, er det altafgørende, at vi får resten af verden med. Derfor ser jeg frem til at se resultaterne af de nye landesamarbejder”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

I USA er udbygningen af havvind højaktuelt. Den amerikanske viceenergiminister Dan Brouillette har besøgt Danmark med fokus på energiområdet og udtrykt stor begejstring over den danske måde at tænke havvind på. Blandt andet derfor styrker Danmark sit samarbejde med USA med to nye energirådgiver i landet. 

I Storbritannien opruster Danmark det nuværende samarbejde om fjernvarme med en ny energirådgiver. Særligt i Skotland har man stor appetit på at lære fra de danske erfaringer på fjernvarmeområdet.

I Tyskland har Danmark et tæt samarbejde om fjernvarme og energieffektivisering. Forventningen er, at den grønne omstilling af Tysklands energisektor kommer op i gear i de kommende år. Derfor opruster Danmark også hos vores store nabo mod syd med en ny energirådgiver. 

”Dansk erhvervsliv har stærke kompetencer indenfor energi, og der er store potentialer for endnu mere dansk eksport. Jeg er glad for, at vi med en udvidelse af eksportordningen på energiområdet får mulighed for at forstærke den danske eksportindsats på nye markeder. Det skal vi bruge til at fastholde den danske førerposition. Heldigvis er efterspørgslen efter danske energiløsninger stor. Både Holland og Sydkorea efterspørger et samarbejde med Danmark. De chancer skal vi gribe nu til gavn for dansk eksport”, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Nyt samarbejde med Holland og Sydkorea

De hollandske myndigheder har efterspurgt danske erfaringer inden for fjernvarmeområdet. Derfor indleder Danmark nu et nyt samarbejde med landet. Holland arbejder netop nu på overgangen fra gas til andre opvarmningsformer i fjernvarmesystemet, hvor Danmark har bred erfaring.

I Sydkorea har regeringen vedtaget ambitiøse målsætninger inden for vind. Derfor indgår Danmark et nyt samarbejde med sydkoreanerne med fokus på vind, særligt havvind. Danmark har allerede tætte forbindelser med Sydkorea på det grønne område, som kan skabe grobund for et frugtbart myndighedssamarbejde.

Ud over eksportordningens nu fem lande har Danmark har myndighedssamarbejde på energiområdet med Kina, Vietnam, Indien, Indonesien, Sydafrika, Etiopien, Tyrkiet, Ukraine og Mexico.

 

Pressekontakt:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Lasse Bendtsen, 4172 3884, lasab@efkm.dk

Udenrigsministeriet: Kasper Thams Olsen, kasols@um.dk

 

Fakta

En af hovedindsatserne under Eksportstrategien, som blev lanceret i marts 2017, var Eksportordningen, som havde til formål at fremme eksport af danske energiløsninger gennem myndighedssamarbejde med de tre vigtige eksportmarkeder: Tyskland, Storbritannien og USA.

Erfaringerne med Eksportordningen var så positive, at der i Energiaftalen blev afsat 175 millioner kr. til en opprioritering af eksportindsatsen i 2020-2024. Eksportordningen fortsættes og styrkes i de tre eksisterende lande og udvides med to nye lande, Sydkorea og Holland.

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi