Internationale organisationer støtter Danmarks nye globale initiativ for investering i grøn energi

Publiceret 22-05-2018

I dag gav en række internationale organisationer, herunder Den Europæiske Investeringsbank, Det Internationale Energiagentur, IRENA, OECD, UNDP og Verdensbanken, deres støtte til et nyt initiativ ledet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for at øge de globale investeringer i grøn energi.

Det fælles Kommuniké blev offentliggjort i forbindelse med ”​​Clean Energy Investment Forum” (CEIF), som fandt sted i København. Med kommunikéet erklærer underskriverne deres støtte til ​​et nyt initiativ rettet mod at øge investeringer i, og finansiering af, grøn energi på globalt plan. Lanceringen af initiativet finder sted i forbindelse med afholdelsen af det årlige Clean Energy Ministerial - et årligt møde mellem energiministre fra verdens ledende økonomier – som i år finder sted i Danmark i denne uge.

"Danmark er på vej til at overgå sine EU-energimål og sigter mod at opfylde mindst 50% af vores energibehov fra vedvarende energikilder inden 2030. Desuden har vi erfaring, teknologi og netværk inden for grøn energi, som vi vil bringe til den næste fase af markedsudvikling i CEM-lande og på nye energimarkeder. Vi arbejder allerede tæt sammen med en række vækstøkonomier og deler vores erfaringer og ekspertise for at hjælpe deres grønne omstilling på vej. Nu har vi aftalt med en række vigtige internationale spillere at styrke samarbejdet om at mobilisere de nødvendige investeringer til gavn for udviklingen og klimaet," siger Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

Underskriverne understreger behovet for hurtigt at mobilisere investeringer i ren energi for at kunne opfylde FN's bæredygtighedsmål og de aftalte mål i Parisaftalen. De fremhæver også vigtigheden af at offentlig-privat samarbejde for at hjælpe lande med at nå ambitiøse mål for investering i grøn energi. 

"Faldende omkostninger til vedvarende energi og batterilagring sammen med stigende investeringer i energieffektivitet giver enorme muligheder for at opnå grønne energimål til lavere omkostninger end nogensinde før. At holde momentum i gang vil imidlertid kræve stærke politiske rammer og nyskabende finansiel strukturering til mobilisering af investeringer i vedvarende energi fra den private sektor," siger Riccardo Puliti, Senior Director for Energy og Extractives, Verdensbanken.

Talere på Clean Energy Investment Forum omfattede ministre og delegationschefer fra USA, Tyskland og Danmark, direktører fra førende pensionsfonde og chefer for en række internationale organisationer.

 "Vi ser bæredygtig infrastruktur for energiforsyning som en attraktiv investeringsmulighed i de kommende år. Sådanne investeringer giver både gode afkast og  bidrager til en grøn omstilling, hvor investorer kan spille en stor rolle," siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør, Pension Danmark. "Ved at investere i grøn energi kan vi gøre meget for at nå Paris-aftalens mål og undgå katastrofer i forbindelse med klimaforandringer."

Ifølge Det Internationale Energiagentur vil det være nødvendigt med billioner (12 nuller) af dollars til nye investeringer i grøn energi for et sætte verden på en bæredygtig kurs væk fra fossile brændstoffer. En stor del af denne investering skal komme fra private investorer, herunder pensionskasser og andre institutionelle investorer, støttet af offentlige finansiering gennem offentlig-private partnerskaber og finansiering, hvilket kan reducere risikoen for investorer i at investere i nye teknologier og nye markeder som f.eks. i udviklingslandene.

Den fulde liste af medunderskrivere omfatter:

 • Den Europæiske Investeringsbank (EIB)
 • Global Green Growth Institute (GGGI)
 • Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)
 • International Energy Agency (IEA)
 • IPEEC
 • International Renewable Energy Agency (IRENA)
 • OECD
 • Partnering for Green Growth and the Global Goals (P4G)
 • United Nations Development Program (UNDP)
 • Principles for Responsible Investment (UN PRI)
 • Verdensbanken
 • Dansk Industri
 • World Climate Ltd.

Kontakt
Pressemedarbejder Christian Lietzen / chrli@efkm.dk / 4172 3876

 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi