Markant færre master og luftledninger i Syd- og Vestjylland

Publiceret 17-12-2018

Flere tusinde danskere slipper for udsigt til højspændingsmaster og luftledninger nær deres bolig, efter det er blevet besluttet at gennemføre en omfattende kabellægning i Syd- og Vestjylland.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren præsenterer i dag en løsning, hvor der nedtages mange flere kilometer luftledning, end der sættes op.

Langt færre danskere får udsigt til højspændingsmaster og luftledninger. Det står klart efter, at det er blevet besluttet at gennemføre en omfattende nedgravning af 150 kV-ledningsnet i de kommuner i Syd- og Vestjylland, hvor der skal opsættes nye 400 kV-ledninger. Samlet vil det betyde en markant reduktion af luftledninger fra 324 kilometer i dag til ca. 145 kilometer.

I dag ligger 8.000 boliger i området inden for 500 meter af en luftledning, men når nedgravningen er gennemført, og de nye 400 kV-ledninger er sat op, vil antallet af boliger inden for en afstand på 500 meter til luftledninger være faldet til 900.

”Vi sætter nu borgerne og naturen i centrum af den grønne omstilling. Jeg forstår de lokale bekymringer for luftledningerne, jeg har lyttet til dem, og i dag præsenterer vi en løsning, hvor der nedtages mange flere kilometer luftledning, end der sættes op,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Den markante reduktion af højspændingsmaster og luftledninger i Syd- og Vestjylland er resultatet af et ønske om at finde en mere skånsom måde at gennemføre de nye 400 kV-luftledninger fra Idomlund til grænsen.

Samtidigt holdes der fast i, at den størst mulige andel af den kommende 400 kV-ledning skal graves ned. Energinet har tidligere vurderet, at det teknisk og forsyningsmæssigt ikke er forsvarligt at kabellægge mere end op til 15 pct. svarende til 26 kilometer af de i alt 170 kilometer nye 400 kV-ledninger. En uvildig, udenlandsk ekspertvurdering bakker op om denne konklusion.

 

En forudsætning for grøn vækst og jobs i Syd- og Vestjylland

Det høje tempo i den grønne omstilling skal fastholdes, men det er vigtigt, at der samtidig sikres lokal opbakning til udbygning af den nødvendige infrastruktur. 

Højspændingsledningerne er afgørende for, at vi nu og i fremtiden kan udnytte den vedvarende energi i Syd- og Vestjylland og Nordsøen. Højspændingsnettet i Vestjylland er allerede i dag presset til det yderste. Uden de nye ledninger skal der i perioder lukkes ned for vindmøllerne og andre vedvarende energikilder, og det vil vanskelliggøre den videre udbygning af havvind i Nordsøen. Uden højspændingsledningerne vil Energinet heller ikke kunne sikre det træk fra nettet, som datacentre og andre store energiforbrugende virksomheder efterspørger.

”Grøn energi er en jysk styrkeposition, som kan skabe vækst og jobs i mange år fremover. Det er vigtigt, at vi har den nødvendige infrastruktur til de grønne projekter, som allerede nu skaber så meget aktivitet i lokalområdet. Vi præsenterer i dag en løsning, som markant reducerer udsigten til luftledninger i den unikke syd- og vestjyske natur,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Kabellægningen af 150 kV-forbindelsen forventes påbegyndt i forbindelse med anlæg af 400 kV-forbindelsen og koster 1,4 mia. kroner, som finansieres over tarifferne.

 

Fakta:

 • Som led i styrkelsen af det danske elnet, skal der opføres en 400 kV-forbindelse fra Idomlund til grænsen. De nye 400 kV-ledninger bliver primært anlagt som luftledninger.
 • Energinet har vurderet, at det teknisk og forsyningsmæssigt ikke er forsvarligt at kabellægge mere end op til 15 pct. svarende til 26 km af 170 km. En uvildig, udenlandsk vurdering bakker op om Energinets konklusioner.
 • Som et kompenserende tiltag er det blevet besluttet at kabellægge hele 150 kV-nettet langs den nye 400 kV-forbindelse. Konkret betydet det, at hvor der i dag er 324 kilometer luftledning, vil der fremover kun være 145.
 • Når kabellægningen er færdig vil 900 husstande bo inden for 500 meter af en luftledning. I dag ligger 8.000 husstande inden for de 500 meter.
 • Kabellægningen af 150 kV-forbindelsen forventes påbegyndt i forbindelse med anlæg af 400 kV-forbindelsen og koster 1,4 mia. kroner, som finansieres over tarifferne. For en almindelig husstand vil det betyde en årlig merudgift på ca. fem kroner. PSO-kredsen (Regeringen, DF, SF, RV, S) bakker op om finansieringen.

 

Faktaark om master og luftledninger i Sydvestjylland

Spørgsmål og svar om elnettet i Sydvestjylland

WSP's vurdering af den tekniske redegørelse om elnettet i Sydvestjylland

WSP's rapport: "Assessment of technical alternatives to strengthen the 400 kv transmission grid"

 

Pressekontakt: Michael Korsgaard Nielsen, tel. 24 63 54 87, mikon@efkm.dk



 • Klima for skoleelever

 • Brexit

 • Klima- og luftudspil

 • Energiaftale 2020-2024

 • Eksportstrategi

 • Forsyningsstrategi