Lilleholt: Det skal være dyrere at forurene i Europa

Publiceret 12-12-2018

Der skal mere fart på den grønne omstilling i Europa. Danmark sender derfor sammen med en række EU-lande et klart signal på COP24. Lad forureneren betale for at udlede CO2, så de grønne løsninger kan vinde hurtigere frem.

Det skal koste over en bred kam at udlede CO2 i Europa. Ikke kun for den tunge industri og energiproducenterne. Så klar er meldingen fra den danske klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der i dag underskriver en erklæring om, at EU skal arbejde for såkaldt ”carbon pricing”, altså at CO2-udlederne skal betale en pris for deres udledning af drivhusgasser.

Danmark har sammen med Frankrig, Finland, Irland, Italien, Portugal, Nederlandene, Storbritannien og Sverige underskrevet en erklæring, der efterspørger europæisk samarbejde om en effektiv pris på CO2-udledning. Det gælder både en såkaldt minimumspris for CO2-udledning fra elproduktion samt en pris på CO2 i sektorerne uden for EU’s kvotehandelssystem, hvor mange EU-lande gerne vil arbejde tættere sammen om CO2-afgifter på varme og transport. 

”Vi skal have hele Europa med på at sende kullene på pension og få vindmøllerne op at snurre. En af de bedste måder at gøre det på, er at det skal koste at udlede CO2. Det er et simpelt og sundt princip: forureneren skal betale. Det er både mere fair og mere effektivt. Derfor har jeg sammen med en række af EU’s andre grønne foregangslande skrevet under på denne erklæring”, siger klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). 

 

Efterlysning: Mere effektiv pris på CO2-udledning 

EU-landene står ikke alene med dagsordenen om, at det skal koste at forurene. 414 investorer fra hele verden har på klimatopmødet COP24 i Polen udtrykt ønske om højere ambitioner for at bremse klimaforandringerne. Investorerne efterlyser særligt en effektiv pris på at udlede CO2. Det samme gør en række stemmer fra dansk erhvervsliv, herunder Vestas og Ørsted.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der netop selv er ankommet i Katowice, ser positivt på, at erhvervslivet støtter op om effektiv, markedsbaseret regulering i Europa. Det kan være en løftestang til at hæve ambitionerne for EU’s klimaindsats.

Det er samtidig helt afgørende for mig, at den grønne omstilling ikke får en social slagside. Derfor handler klimaindsatsen selvfølgelig ikke kun om at gøre den sorte energi dyrere. Vi skal også gøre grønne løsninger billigere. Det har vi faktisk vist kan lade sig gøre i Danmark”, siger Lars Chr. Lilleholt (V).

Se erklæringen: "Statement to strengthen and extend carbon pricing in Europe"

 

Fakta

  • Danmark, Frankrig, Finland, Irland, Italien, Portugal, Nederlandene, Storbritannien og Sverige har d. 12. december 2018 underskrevet erklæringen ”To strengthen and extend carbon pricing in Europe”.
  • Regeringen har arbejdet for at styrke EU’s kvotehandelssystem. Siden vedtagelsen af reformen af kvotehandelssystemet i EU er prisen på CO2-kvoter mere end tredoblet på et år.
  • Danmark arbejder sammen med Frankrig, Nederlandene og en række af Danmarks europæiske nabolande om at undersøge mulighederne for en minimumspris på CO2-udledning fra elproduktion til at understøtte en effektiv grøn omstilling og udfasning af kulkraft i Europa.

 

Pressekontakt: Presserådgiver Lasse Bendtsen, M: 4172 3884, lasab@efkm.dk

 

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi