Ditlev Engel er Danmarks særlige udsending for klima og energi

Publiceret 03-12-2018

Danmarks nye trumfkort på den globale klimadagsorden er topchef Ditlev Engel. Som regeringens særlige udsending for klima og energi skal Ditlev Engel styrke Danmarks globale partnerskaber, fremme private investeringer i grøn omstilling og generelt understøtte Danmarks internationale klimaindsats frem mod FN’s klimatopmøde i september 2019.

Ditlev Engel, CEO DNV GL – Energy

Med en baggrund som tidligere CEO i Vestas, en nuværende topchefstilling hos DNV GL’s energidivision og en lang karriere i energibranchen har Ditlev Engel stærke kvalifikationer for at styrke den danske position på den globale klimadagsorden. Nu kommer denne viden og erfaring Danmark til gode, når Ditlev Engel skal sikre flere private investeringer i den globale energiomstilling og promovere grønne danske løsninger.

”Med Ditlev Engel får Danmark en stærk stemme med tung forretningserfaring inden for klima og energi. Ditlev er et værdifuldt aktiv i arbejdet med at vise verden, at den grønne førertrøje er og bliver Danmarks. Personligt glæder jeg mig meget til, at han kommer i arbejdstøjet, så vi sammen kan sætte fokus på den grønne omstilling, partnerskaber og globale investeringer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Grønt foregangsland

Ditlev Engel vil spille en nøglerolle i arbejdet med at sikre konkrete resultater ved FN’s klimatopmøde i september 2019 i New York. Her kommer meget til at dreje sig om grønne klimainvesteringer som løftestang for, at landenes ambitionsniveau kan øges. Der skal fremvises konkret handling, der kan støtte op om at nå målene i Parisaftalen. Med udgangspunkt i P4G-topmødet i København og statsministerens Clean Energy Investment Coalition skal Ditlev Engel bidrage til grundlaget for, at det globale ambitionsniveau kan højnes gennem at fokus på øgede investeringer i energisektoren og partnerskaber om grøn omstilling. Endelig skal han sikre, at danske løsninger bliver set og hørt ude i verden.

Ditlev Engel er 54 år og bedst kendt for sin periode som CEO for Vestas og er i dag CEO for DNV GL’s energidivision, der har base i Arnhem i Holland.

Om udnævnelsen siger til Ditlev Engel:

Det er en meget stor ære at blive udpeget til en så betydningsfuld stilling, og jeg anser denne dagsorden for at være den allervigstigste globale udfordring, der SKAL løses nu. Jeg ser det derfor som en af mine fornemmeste opgaver at tjene klimaets interesser ved eksemplets magt og inspiration ved at bruge Danmarks mange styrkepositioner og erfaringer til at sikre, at vi får øget investeringerne markant i den globale grønne omstilling hurtigst muligt”.

Ditlev Engel tiltræder som særlig udsending for klima og energi i forbindelse med COP24 i Katowice, Polen. Stillingen som særlig udsending for klima og energi er en tidsbegrænset deltidsstilling med udløb i 2019. Ditlev Engel har ikke ønsket at modtage et vederlag.

Pressekontakt: Christian Lietzen, 4172 3876, chrli@efkm.dk

Fakta

  • Regeringen lancerede den 15. november sin anden Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2019-2020, hvori det fremgår, at regeringen vil udnævne en særlig udsending for klima og energi som en del af indsatsen i forhold til grøn multilateralisme og bl.a. som del af opfølgning på P4G-topmødet i oktober 2018.
  • Modellen for stillingen er inspireret af den, der blev anvendt i forbindelse med det danske kandidatur til European Medicines Agency, hvor Lars Rebien Sørensen fungerede som særlig udsending.
  • Stillingen som særlig udsending for klima og energi er en tidsbegrænset deltidsstilling med udløb i 2019. Efter aftale med Ditlev Engel er der intet vederlag.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi