Regeringen styrker den globale klimaindsats: Rekordstor klimapulje med 540 mio. kr.

Publiceret 30-08-2018

Regeringen styrker Danmarks bidrag til den globale klimaindsats og lægger derfor i finanslovsforslaget for 2019 op til at hæve den årlige klimapulje til 540 millioner kroner i 2019 – det største beløb nogensinde.

Regeringen styrker Danmarks bidrag til den globale klimaindsats og lægger derfor i finanslovsforslaget for 2019 op til at hæve den årlige klimapulje til 540 millioner kroner i 2019 – det største beløb nogensinde.

Over klimapuljen finansieres indsatser, der hjælper udviklings- og vækstlande til at reducere deres udledning af drivhusgasser og tilpasse sig klimaforandringerne. Det sker ved at gøre landenes energisystemer mere effektive og omlægge deres energiproduktion til mere vedvarende energi.

Klimapuljen vil derfor hjælpe udviklingslandene med at opfylde deres bidrag til den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser, som den internationale klimaaftale fra Paris forpligter os til.

”Med en 540 mio. kr. giver vi et massivt bidrag fra Danmark til at gennemføre Parisaftalen og sikre at udviklingslandenes energisystemer bliver mere bæredygtige. Vi byder ind med danske kompetencer og det er der i høj grad behov for i udviklingslande, hvor klimaforandringerne nogle steder er med til at holde folk i fattigdom og hæmmer økonomisk vækst. Med 540 mio. kr. lægger vi op til at sætte ekstra tryk på indsatserne” siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

Klimapuljen finansierer både indsatser gennem fx FN eller Verdensbanken og projekter direkte med forskellige udviklingslande. Indsatserne fokuseres på områder, hvor Danmark har styrkepositioner og derfor har noget konkret at byde ind med i form af viden, erfaring eller konkrete løsninger. 

Også energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt glæder sig over udsigten til en større klimapulje. 

Jeg er meget tilfreds med, at klimapuljen nu bliver forhøjet til det højeste niveau nogensinde. Puljen har stor betydning for, at danske myndigheder og eksperter kan bidrage og hjælpe store lande som fx Kina og Indien til en hurtigere og mere effektiv grøn omstilling. Samtidig giver puljen os mulighed for støtte internationale organisationer som bl.a. FN's klimapanel IPCC, og deres indsats for den grønne omstilling. Begge dele er helt afgørende for at kunne nå Parisaftalens målsætning, og samtidig bidrager puljen til, at danske energivirksomheder kan bringe deres tekniske løsninger og knowhow i spil, så det for alvor batter i forhold til at mindske de store landes klimabelastning og reducere den globale CO2-udledning”, siger Lars Chr. Lilleholt .

Klimapuljen er en del af Danmarks udviklingsbistand og udmøntes i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Energi- Forsynings og Klimaministeriet.

Kontakt:

Pressekontakt i Udenrigsministeriet : Marie Dørup Olesen, +4561979020
Pressekontakt i Energi-, Forsynings- og klimaministeriet: Lasse Anker Bendtsen, +4541723884

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi