Danmark indgår som det første land i Europa unikt partnerskab med World Economic Forum

Publiceret 24-04-2018

Regeringen og World Economic Forum (WEF) indgår et unikt partnerskab, der med en række konkrete pilotprojekter skal ruste Danmark og andre lande bedre til de muligheder og de udfordringer, som den fjerde industrielle revolution bringer med sig. Partnerskabet, der er den første af sin slags i Europa, er et konkret resultat af Danmarks TechPlomacy-initiativ og regeringens indsats for at styrke Danmark i den digitale omstilling .

Den ambitiøse nye aftale mellem regeringen og WEF, indgås med det nyetablerede WEF-center for Den Fjerde Industrielle Revolution i San Francisco. Partnerskabet bliver underskrevet 24. april af Danmarks tech-ambassadør på vegne af regeringen og de fire ministerier, der indgår i aftalen: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet; Erhvervsministeriet; Sundheds- og Ældreministeriet og Udenrigsministeriet.

”Jeg er helt grundlæggende optimistisk i forhold til alle de muligheder, som den ny bølge af teknologi og digitalisering skaber for et land som Danmark. Men selvom vi i både den private og offentlige sektor er langt fremme, må vi ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved med at forberede det danske samfund på både de muligheder og de udfordringer, som den digitale tidsalder bringer med sig. Den spritnye partnerskabsaftale vi i dag indgår med WEF i San Francisco, vil sætte fokus på, hvordan vi formulerer politikker og laver lovgivning, der både skaber de bedst mulige betingelser for at vi som samfund kan udnytte og få glæde af den nye teknologi. Aftalen er et helt konkret resultat af det TechPlomacy-initiativ, jeg lancerede i 2017, som led i at gøre teknologisk diplomati til en udenrigspolitisk prioritet” udtaler Udenrigsminister Anders Samuelsen.

Partnerskabet vil være med til at skabe et samarbejde mellem offentlige og private aktører med fokus på fire konkrete områder: 1. Internet of Things, 2. Life science og præcisionsmedicin, 3. Økosystem for digital innovation og 4. Nye tilgange til regulering.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, peger i den sammenhæng på, hvordan danske virksomheder helt konkret drager fordel af, at Danmark er i front digitalt:

”Tidligere på året besluttede regeringen at gøre DMI’s data om vejr, klima og hav frit tilgængelige, hvilket vil være altafgørende for landmanden, kommunen, iværksættere og store virksomheder, hvor vejret har vital betydning. Jeg er ikke er i tvivl om, at netop partnerskabet med WEF og fokus på de muligheder, som IoT og satellitdata bringer med sig, kan være med til at sikre, at Danmark dels høster flere af den slags lavt-hængende digitale frugter, dels vil blive ved med at være i front på den digitale udvikling til gavn for både borgere og virksomheder”.

En del af samarbejdet med World Economic Forum består desuden i at se på, hvordan man rammer den rigtige balance mellem at udnytte de nye teknologiske muligheder maksimalt – eksempelvis Big Data fra sensorer i det offentlige rum eller på life science området - og samtidigt sikrer, at eksempelvis persondata er ordentligt beskyttet.

”Vi er i gang med en digital transformation, der vil forandre vores samfund og erhvervsliv. Det gælder eksempelvis inden for life science, hvor maskinlæring og kunstig intelligens vil give os nogle helt nye muligheder ift. langt mere præcis diagnosticering og behandling. Men det kræver, at åbenhed og sikkerhed følges ad. Vores erhvervsrettede lovgivning og regulering skal blive bedre i stand til at håndtere de nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Samtidigt er det vigtigt med et stærkt økosystem, hvor virksomheder, universiteter og andre aktører kan finde sammen om udvikling af nye digitale produkter og forretningsmodeller. Jeg ser frem til, at samarbejdet med WEF kan styrke Danmark som digital frontløber, så vi som samfund får mest muligt ud af den digitale transformation ” siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

De fire konkrete områder WEF og Danmark vil arbejde med:

1. Internet of Things
Fokus vil være på at teste nye muligheder omkring data fra Internet of Things (IoT – øget forbundenhed af enheder i og uden for hjemmet).  Danmark er allerede i dag et af de lande med den højest koncentration af IoT, og analyser anslår, at omkring 84 pct. af alle IoT-implementeringer er rettet mod eller har potentialet til at løfte de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling – også kendt som SDG’erne. Som en del af projektet vil der blive foretaget pilotprojekter i bymiljøer for at samle erfaringer med IoT inden for mobilitet, energi og bygninger. Projektet skal danne grundlag for fremtidens digitale infrastruktur.

2. Life science og præcisionsmedicin
Samarbejdet vil fokusere på, hvordan teknologier som kunstig intelligens og præcisionsmedicin kan forbedre sundhedssektoren i de kommende år, og hvordan lande som Danmark bedst udnytter de muligheder som teknologien bringer med sig – til fordel for patienter og virksomheder.

3. Økosystem for digital innovation
Samarbejdet vil fokusere på at identificere nye samarbejdsmodeller og politiske tiltag, der understøtter et stærkt økosystem for digital og datadrevet innovation, med særligt fokus på virksomhedernes anvendelse af kunstig intelligens, big data og internet of things i nye produkter, services og forretningsmodeller.

4. Nye tilgange til regulering
Samarbejdet vil afsøge, hvordan det sikres, at politikker og reguleringer kan følge trop med og udnytte den nye teknologi, herunder gennem brug af designmetoder Men også på, hvordan det kombineres med højeste standarder inden for blandt andet etisk brug af data og forbrugerbeskyttelse.

WEF-samarbejdet binder an til regeringens Strategi for Digital Vækst, herunder etableringen af en ny Digital Hub Denmark, som netop har fokus på at skabe nye offentlige-private partnerskaber.

Som led i partnerskabet udstationerer Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet en medarbejder hos WEF Centret i San Francisco, ligesom bl.a. Erhvervsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet også vil afsætte konkrete ressourcer. Partnerskabet faciliteres af Udenrigsministeriets tech-ambassadør, der har et permanent kontor i Silicon Valley.

For yderlige spørgsmål og kommentarer kontakt:

-  David Tarp, presseansvarlig for Danmarks tech-ambassadør: +1 (415) 494-1258 eller davtar@um.d

-  Amanda Russo, public engagement lead, World Economic Forum Center for the Fourth Industrial Revolution: +1 (415) 734-0589 eller Amanda.Russo@weforum.org

 

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi