Elhandel sikrer historisk lavt dansk CO2-udslip fra kraftværker

Publiceret 22-06-2016

CO2-udledningen fra de kvoteomfattede virksomheder nåede i 2015 sit laveste niveau, siden ordningen startede i 2005. Øget nettoimport af billig, grøn elektricitet og en stor stigning i dansk vindkraft, har mindsket kraftværkernes produktion. Dette har sænket deres CO2-udledninger med 27 pct.

Siden januar 2005 har en stor del af energisektoren og den energitunge industri i Danmark været omfattet af EU’s CO2-kvoteordning, som tegner for ca. 1/3 af Danmarks samlede drivhusgasudledning. Virksomhederne i ordningen skal årligt rapportere deres CO2-udledning, og tallene for 2015 viser samlet set, at de danske virksomheders CO2-udledning er faldet med 14 pct. i forhold til 2014.

Særligt de centrale kraftværkers udledning er faldet kraftigt, med 27 pct. fra 10,33 mio. ton i 2014 til 7,52 mio. ton i 2015. Det skyldes bl.a. en stor stigning i vindkraft og øget import af grøn el fra Norge og Sverige.

Tallene viser, at Danmark ikke er en energipolitisk ø, og at Danmarks CO2-udledninger faktisk afhænger af, om det fx regner meget i Norge. Vi ligger på ”Silkevejen” for handel med el mellem Skandinavien og Tyskland, og det er vigtigt at forstå og indrette dansk klima- og energipolitik i dette regionale og integrerede perspektiv,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Forskel på tværs af sektorer
Udover faldet i kraftvarmeværkerne viser opgørelsen dog også, at de kvoteomfattede virksomheder inden for blandt andet for industri og service og offshore har haft små stigninger i udledningerne. Det gælder fx for Nordsøens offshore-felter, hvor der samlet set er tale om en stigning på 3 pct. og kvoteomfattede industrivirksomheder, som har haft en stigning på 2 pct.

Jeg hæfter mig ved, at det samlede fald er på 14 pct. for de kvotebelagte virksomheder, og det synes jeg er en positiv historie for Danmark. Men opgørelsen minder os samtidig om, at vi stadig har en opgave med at mindske udledningen fra en række sektorer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det er Energistyrelsen, der vejleder de kvoteomfattede virksomheder i rapporteringen, og som administrerer EU-lovgivningen om CO2-kvoter i Danmark.

 

Fakta

  • CO2-ordningen omfatter alle 28 medlemslande i EU. Ca. 350 danske produktionsenheder indenfor sektorerne el/varme, industri og offshore er omfattet af CO2-kvoteordningen. Siden 2012 har også luftfartsoperatører været omfattet af ordningen.

  • I alt 348 produktionsenheder og 11 luftfartsoperatører har skullet indrapportere deres CO2-udledning for 2015.

  • I Danmark udleder de kvotebelagte virksomheder ca. 1/3 af vores samlede drivhusgasudledning.

  • Formålet med CO2-ordningen er at begrænse udledningen af CO2 så billigt som muligt og med størst mulig fleksibilitet for de virksomheder, der deltager.

  • Kvoteordningen er et vigtigt fælles middel for at indfri EU’s forpligtelse i forhold til den internationale Kyotoprotokol.

  • Kvotevirksomhederne skal "betale" for deres CO2-udledning med CO2-kvoter.

  • CO2-kvoterne eksisterer kun elektronisk i et register. Kvoterne kan købes og sælges i alle EU-lande, og prisen er bestemt af udbud og efterspørgsel.