Ny bestyrelse for GEUS

Publiceret 18-12-2012

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har udpeget en ny bestyrelse for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Bestyrelsen tiltræder 1. januar 2013 med beskikkelsesperiode indtil 31. december 2016.

Professor Minik Thorleif Rosing er udpeget som formand for GEUS´ bestyrelse, hvor han afløser overlæge, dr. med. Per Buch Andreasen. Minik Rosing er uddannet geolog og har en stor forskningserfaring fra sine mange års undersøgelser af geologien i Grønland. Hans arbejde har også omfattet formidling af forskningen, og han har i flere år været aktiv i forskellige forskningsrelaterede kommissioner, videnskabelige råd og bestyrelser, herunder som medlem af bestyrelsen for GEUS siden 2005.

Den nye bestyrelse for GEUS ser sådan ud:

Formand:
Professor. Minik Thorleif Rosing.

Medlemmer:
Forundersøgelseschef Keld Hornbech Svendsen, ASIAQ, Grønlands Selvstyre.
Prodekan for forskning Morten Pejrup, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Professor Gertrud Jørgensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Professor John Korstgård, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
Revisionsdirektør Ingunn Valvatne, Norges Bank, Oslo.
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA.
Direktør for forskning og udvikling Jesper Sand Damtoft, Cementir Holding S.p.A.
Direktør Nanna Hvidt, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).
Seniorforsker Trine Dahl-Jensen, GEUS. Medarbejderrepræsentant.
Laboratoriekoordinator Spire Maja Kiersgaard, GEUS. Medarbejderrepræsentant.

Tilforordnede medlemmer:
Vicedirektør Thorbjørn Fangel, Naturstyrelsen, Miljøministeriet.
Vicedirektør Birgitta Jacobsen, Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet