Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Klima-, Energi- og Forsynings-ministeriets departement

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets departement mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

 

 

Oplysningerne for 2023 findes i tabellen nedenfor.

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

 

2

 

1*

 

3

 

0

 

Overordnede temaer for indberetningerne: personalemæssige forhold

* Indberetningen blev modtaget i 2022.

 

Oplysningerne for 2022 findes i tabellen nedenfor.

 

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er
realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger,
der har givet
anledning til politianmeldelse

 

2

 

0

 

1

 

0

   Overordnede temaer for indberetningerne: personalemæssige forhold

 

Henvendelser fra whistleblowerordningens etablering 1. november 2020 og indtil whistleblowerlovens ikrafttræden 17. december 2021: 

 

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Afviste indberetninger

Antal indberetninger,
der har givet
anledning til politianmeldelse

 

0

 

0

 

0

 

0

 Tema for indberetningerne er ikke angivet, da Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke modtog indberetninger i denne periode.