Hvem kan indberette?

Du kan foretage indberetning til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning, hvis du er:

  • Ansat eller har været ansat i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.
  • Samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samarbejder med. Persongruppen omfatter endvidere ansatte hos samarbejdspartneren, underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Medlem eller tidligere medlem af direktionen i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
  • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.