Anonymitet og fortrolighed

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerenhed er forankret i Jurakontoret, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning. Sagsbehandlerne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

Whistleblowerenheden må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om din identitet – eller oplysninger, der direkte eller indirekte kan afsløre din identitet – til andre uden dit samtykke. Dog vil whistleblowerenheden kunne videregive sådanne oplysninger om din identitet mv. uden dit samtykke til andre offentlige myndigheder, som f.eks. politiet eller tilsynsmyndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller sikre berørte personers ret til et forsvar. Du vil som udgangspunkt bliver underrettet forud for en sådan eventuel videregivelse.

Digital indberetning

Hvis du ønsker at indberette anonymt, bør du bruge indberetningsportalen, da det giver os mulighed for at fortsætte kommunikationen med dig, selvom du ønsker at være anonym.

Hvis du ønsker at være anonym, er det vigtigt, at du ikke oplyser os dit navn eller andre informationer, som kan bruges til at identificere dig. Du skal også være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v., utilsigtet kommer til at afgive digitale spor, der kan afsløre din identitet.

Hvis du foretager en indberetning til whistleblowerordningen fra din arbejds-PC eller en computer, der er på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://kefm-dep.sit-wb.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets netværk.

Herudover kan du anvende TOR browseren, som giver yderligere beskyttelse af anonymitet.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets whistleblowerordning eller hvis du er i tvivl om at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Den Nationale Whistleblowerordning, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

Mundtlig indberetning

Såfremt du foretager din indberetning ved fysisk møde, kan det ikke ske anonymt. Vi anbefaler derfor, at du anvender whistleblowerportalen, hvis du ikke vil oplyse din identitet.

Uanset om du foretager en indberetning via indberetningsportalen eller ved fysisk fremmøde, vil din indberetning blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

 Du kan læse nærmere om behandlingen af dine personoplysninger her.