Strategi & styring

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Koncernstrategi – Et klimaneutralitet samfund i vækst og balance

Formålet med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Koncernstrategi er at sætte en klar og præcis retning for, hvad vi i koncernen arbejder for at opnå (vores vision), de vigtigste udviklingsindsatser (vores tre kernemissioner) samt de tilgange til vores arbejde, vi ser som afgørende for at vi lykkes.

Vores vision er et klimaneutralt samfund i vækst og balance. Det vil opnå ved at:

  • Udvikle grundlaget for en grøn omstilling i Danmark og globalt.
  • Udvikle rammerne for fremtidens grønne, effektive og sikre forsyningssektor.
  • Skabe autoritative data og viden for de gode beslutninger.

For at lykkes med vores vision og kernemissioner ser vi det som afgørende, at vi vedvarende har fokus på vores faglighed, samarbejde og trivsel.

Download ministeriets koncernstrategi

Læs ministeriets finansielle regnskaber 

 

 

Mål- og resultatplaner

Ministeriets institutioner udarbejder årligt mål- og resultatplaner. Planerne afspejler politiske- og organisatoriske målsætninger, ministeriets udviklingsstrategi såvel som institutionernes egne strategiske målsætninger.

Resultatkontrakter med ministeriets styrelser

Energistyrelsens mål- og resultatplan

Geodatastyrelsens mål- og resultatplan

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivitets mål- og resultatplan

GEUS's resultatkontrakt

DMI's mål- og resultatplan

Dokumenter

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet