Love og regler

Læs mere om Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets lovarbejde. Hvilke lovforslag er i høring eller under behandling? Find årets lovprogram og de gældende love.

Lovforslag i høring

På Høringsportalen kan du se de lovforslag, som ministeriet har sendt i høring.

Høringsportalen (link til www.hoeringsportalen.dk)

Lovprogram 

Regeringens lovprogram har til formål at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i. 
Regeringens samlede lovprogram ( link til www. regeringen.dk)

Gældende love

På Retsinformation kan du se de lovforslag, bekendtgørelser m.m., der er gældende på ministeriets område. 

Gældende love på ministeriets område (link til www.retsinformation.dk) 

Lovforslag under behandling

På Folketingets hjemmeside kan du følge behandlingen af ministeriets lovforslag. 

Lovforslag under behandling (link til www.ft.dk)

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet