Ungeklimarådet har fået nye medlemmer

Publiceret 13-03-2024

De 14 nye ansigter, som de næste par år skal udgøre Ungeklimarådet, er fundet. Medlemmerne kommer hver med forskellige baggrunde og idéer, der skal bruges til at rådgive og udvikle anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Ungeklimarådets 14 nye medlemmer er på plads. De næste to år skal nye medlemmer fra hele Danmark stå for udviklingen af grønne anbefalinger og klimarådgivning til klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

De nye medlemmer i Ungeklimarådet skal ikke kun bringe nyskabende idéer til bordet – de skal også repræsentere ungdommens forskelligartede stemmer i klimadebatten.

Jeg sætter stor pris på det gode samarbejde, som jeg har haft med det afgående Ungeklimaråd – og jeg ser frem til et mindst lige så godt samarbejde med de nye medlemmer. Ungeklimarådet er en vigtig stemme i klimadebatten og bidrager med et helt nødvendigt perspektiv for mig som minister. Jeg glæder mig derfor til at følge det nye Ungeklimaråds arbejde,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Halvdelen af de nye medlemmer er udpeget af de afgående medlemmer af Ungeklimarådet på baggrund af åben ansøgning. Den anden halvdel er udpeget af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, som har bistået Ungeklimarådet i at udpege medlemmer fra danske ungdomsorganisationer.

I udpegningen af nye medlemmer har der været ambition om en bred sammensætning med fokus på bl.a. geografi, køn, uddannelsesretning, beskæftigelse mv.

Klimapolitik er det tema, der optager unge aller mest. Derfor er det vigtigt, at den danske ungdom inddrages i arbejdet om, hvordan man adresserer klimakrisen – og netop derfor er Ungeklimarådet så vigtig. Jeg er rigtig glad for, at vi i DUF har været med til at udpege rådets nye enormt dygtige medlemmer, og at vi har sikret en bred repræsentation af unge. Jeg glæder mig til at følge deres arbejde,” siger forkvinde i DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd Christine Ravn Lund.

Ungeklimarådets 14 nye medlemmer:

Medlemmer udpeget på baggrund af åben ansøgning

 • Anna Færch Hansen, advokatfuldmægtig hos Horten
 • Benjamin Bøgen Pedersen, studerer International Business på Copenhagen Business School
 • Bjarke Bjørch-Haderup, studerer Environmental Mangement and Policy ved Lunds Universitet
 • Ida Lærke Holm, programme officer hos klimafonden KR Foundation
 • Kathrine Strange, ansat ved Havhøst
 • Sara Færch Hansen, arbejder med egenkapitalinvesteringer inden for bæredygtighed
 • Linea Sveistrup, studerer politik og forvaltning ved Roskilde Universitet

Medlemmer udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd efter indstilling af danske ungdomsorganisationer

 • Gorm Nissen, Den Grønne Ungdomsbevægelse
 • Ida Kildsgaard Larsen, KFUM og KFUK Danmark
 • Jeanette Andersen, Fagbevægelsens Ungdom
 • Lise Coermann Nygaard, DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Sebastian Schwartz, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
 • Søren Bank, Landbo Ungdom
 • Wilhelm Ditlev Christian Thomsen, Konservativ Ungdom

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet