Milliarder skal hjælpe dansk industri fra sort til grøn

Publiceret 19-03-2024

En ny aftale kridter banen op for omstillingsstøtten til de mest CO2-intensive virksomheder i den danske industri frem mod 2030. Knap to milliarder skal gå til konkrete, CO2-reducerende tiltag – og kun til virksomheder, der gennemfører et klimasyn. Aftalen forventes derfor at hente flere CO2-reduktioner hjem med 100.000 ton årligt i 2025 og 2030.

Ambitionen er en grønnere industri i Danmark. Et af de værktøjer, der skal bruges til at bygge vejen derhen, er en ensartet CO2-afgift, som et bredt flertal af Folketinget aftalte i 2022.

Nu udvider regeringen og Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre værktøjskassen med omstillingsstøtte, som skal hjælpe de mest CO2-intensive virksomheder godt i gang med omstillingen fra sort til grøn og sikre flere CO2-reduktioner.

Det vil i en overgangsperiode være muligt for virksomheder at søge støtte til konkret CO2-reducerende omstilling i omstillingsstøtten –hvis de har gennemført det nye klimasyn, der er en udvidelse af det allerede eksisterende energisyn. Udvidelsen betyder, at de omfattede virksomheder fremover også skal have kortlagt CO2-udledninger og tilhørende reduktionspotentiale, hvor de tidligere kun fik kortlagt energiforbrug og potentiale for energibesparelser.

Det her er grøn handling, der virker. Vores klimamål kalder på nødvendige forandringer, der balancerer både vækst og velfærd. CO2-afgiften i industrien er en af de nødvendige forandringer – og omstillingsstøtten, som vi nu har lagt fast, er balance i ligningen. På den måde får vi hjulpet de mest CO2-intensive virksomheder til at omstille sig. Vi skal sikre langtidsholdbar grøn udvikling, og derfor er vi nødt til at bakke op om omstillingen af de mest CO2-intensive virksomheder – så længe det er reel grøn omstilling og konkrete CO2-reduktioner, vi får igen,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Det er knap to milliarder, der udmøntes i to forskellige støtteordninger. Investeringsstøtte efter først til mølle-princippet i perioden 2025 til 2029, mens driftsstøtten udmøntes som et udbud, hvor virksomhederne bl.a. skal konkurrere på CO2-reduktioner per støttekrone. Driftsstøtten løber fra 2025 til 2034 for at sikre det nødvendige langsigtede incitament til omstilling – også for de omstillinger, der kræver markant højere driftsomkostninger og derfor kan være mindre attraktiv for en virksomhed at gennemføre.

Læs Aftale om udmøntning af omstillingsstøtten fra Grøn skattereform for industri m.v. her.

Aftalepartierne siger:

”Danske virksomheder er allerede i gang med en grøn omstilling. En kommende CO2-afgift skal hjælpe omstillingen på vej – så forureneren betaler. Men vi skal også give en hjælpende hånd til de virksomheder, som har sværest ved at omstille sig. Med aftalen sikrer vi, at vi får alle virksomheder godt igennem omstillingen fra sort til grøn energi samtidig med, at vi styrker sammenhængskraften i vores samfund,” siger Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet.

”Danske virksomheders produktion skal omstilles i en mere grøn retning. Derfor er det godt, at vi kommer videre med at få ført aftalen om CO2-afgiften for industrien ud i livet, så vi kan få sikret de nødvendige reduktioner, og så virksomhederne får gode muligheder for at investere i den grønne omstilling af produktionsapparatet,” siger Linea Søgaard-Lidell, klima-, energi- og forsyningsordfører for Venstre.

”Danske virksomheder skal blive grønnere, og derfor er det tidligere blevet besluttet at indføre en CO2-afgift på industrien. Med denne aftale hjælper vi nu de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig, sikkert på vej med at gå fra sort til grøn. Det giver os flere CO2-reduktioner i både 2025 og 2030, og bidrager til en nødvendig grøn fremtid for de virksomheder, der i dag udleder mest CO2,” siger Henrik Frandsen, klima-, energi- og forsyningsordfører for Moderaterne.

”Omstillingsstøtten er et konkret og vigtigt skridt mod at reducere CO2-udledninger i de industrier, hvor virksomhederne har sværest ved at omstille sig. Det Konservative Folkeparti er en del af aftalen, fordi vi med omstillingsstøtten adresserer de finansielle barrierer for grøn omstilling. Det gør vi ved at tilbyde en nødvendig investerings- og driftsstøtte i omstillingsprocessen. Derved balancerer vi behovet for klimaindsats med virksomhedernes økonomiske realiteter,” siger Dina Raabjerg, energi- og forsyningsordfører for Det Konservative Folkeparti. 

“Mere energieffektiv produktion og udfasning af olie og gas i industrien, er vejen til at danske virksomheder kan bidrage til vores klimamål, styrke deres konkurrenceevne og arbejde mod en fælles europæisk uafhængighed af kul, olie og gas. Derfor er vi glade for at virksomhederne nu endeligt får rammerne til at foretage de massive investeringer de står overfor i takt med at CO2-afgiften indfases i industrien,” siger Samira Nawa, klima-, energi- og forsyningsordfører for Radikale Venstre.

Kontakt Klima-, Energi og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05.

Fakta

  • Skønnede lavere CO2-udledninger som følge af omstillingsstøtten:
    • 2025: ca. 0,1 mio. ton
    • 2030: ca. 0,1 mio. ton
  • Støtten afgrænses til CO2-intensive virksomheder inden for almindelig proces, raffinaderier, indenrigssøfart, mineralogiske processer mv. og Nordsøen.
  • 85 millioner kroner øremærkes støtte til de indenrigsfærger i 21 kommuner, der er omfattet af udligningsloven i 2025-2029.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet