Minister udpeger nye bestyrelsesmedlemmer til Energinet

Publiceret 01-05-2024

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har udpeget nye bestyrelsesmedlemmer til Energinets bestyrelse. Ministeren har samtidig besluttet, at Mogens Lykketoft skal fortsætte som formand for bestyrelsen.

Fra d. 1. maj får Energinet fem nye medlemmer i bestyrelsen mens to medlemmer er blevet genudpeget. Derudover fortsætter Mogens Lykketoft som formand for bestyrelsen. Som nye menige medlemmer indtræder Michael Holm, Charlotte Mark, Jakob Østergaard, Martin Romvig og Dorte Kamper.

"Jeg ser frem til at byde den nye bestyrelse velkommen og så glæder det mig, at Mogens Lykketoft har takket ja til at fortsætte arbejdet som formand for bestyrelsen. Hans omfattende kompetencer og lange erfaring giver et solidt grundlag og den rette ballast for ledelsen af bestyrelsens arbejde. Samtidig er hans indsigt inden for det internationale område vigtig for Energinets kommende arbejde med at udbygge elnettet til at kapere en større mængde af grøn strøm," siger Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Ministeren har udover de nye medlemmer genudpeget to siddende bestyrelsesmedlemmer: Marianne Sørensen og Lars Erik Clausen. De vil således fortsætte deres arbejde i Energinets bestyrelse i den kommende udpegningsperiode, der løber fra 1. maj 2024 til 30. april 2026. Energinets formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettet, jf. § 2 i lov om Energinet.

Bestyrelsens opgave er blandt andet at varetage Energinets overordnede og strategiske ledelse, herunder at fastlægge de overordnede mål og strategier for Energinet samt føre tilsyn med direktionens varetagelse af den daglige ledelse.

Den samlede bestyrelse for Energinet per 1. maj 2024

 •  Mogens Lykketoft (formand)
 • Marianne Sørensen Henriksen
 • Lars Erik Clausen
 • Michael Holm
 • Charlotte Mark
 • Jacob Østergaard
 • Martin Romvig
 • Dorte Kamper
 • Hanne Binder (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Berit Schilling Nielsen (valgt af Energinets medarbejdere)
 • Poul Mortensen (valgt af Energinets medarbejdere)

Med udpegningen af den nye bestyrelse udtræder Rikke Hvilshøj, Nana Bule Sejbæk, Niels Frederik Bergh-Hansen og Søren Marinus Sørensen, da deres udpegningsperiode udløber. Louise Høst fratrådte tilbage i december 2023.

De afgående bestyrelsesmedlemmer har ydet en vigtig indsats for Energinet, og det er jeg som minister meget taknemmelig for,” siger Lars Aagaard.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet