Fremtidens grønne EU: Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard besøger Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck

Publiceret 28-05-2024

Det dansk-tyske samarbejde er et vigtigt skridt for udviklingen af grøn brint i Europa. Derfor rejser klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i morgen til Berlin for at mødes med Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard mødes i morgen med Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck. Mødets overskrift er det dansk-tyske samarbejde om den grønne europæiske dagsorden.

Hverken klimaforandringer eller CO2-udledning er begrænset af landegrænser – så det skal vores klima- og energipolitik heller ikke være. Tyskland er en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med udfasning af fossile brændsler og grøn omstilling af hele Europa. Det ser jeg frem til at drøfte med min gode kollega Robert Habeck,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.  

Sidste år indgik Danmark og Tyskland en samarbejdsaftale om at understøtte etableringen af en brintrørsforbindelse mellem de to lande. Danmarks ambition om at producere meget mere vedvarende energi, end vi kan nå at bruge nationalt, er en af de brikker, som Tyskland mangler i den grønne omstilling af bl.a. den tyske industri.

Også i resten af Europa vil brintrørsforbindelsen få betydning. Når den er etableret, vil den kunne tjene som kobling mellem producenter og forbrugere af grøn brint i EU.

”Grøn brint er en del af Europas grønne fremtid – og i den er vores samarbejde med Tyskland et vigtigt bindeled mellem producenter og forbrugere af grøn brint på tværs af landegrænser. Vi skal nå europæisk klimaneutralitet, og til det skal vi bruge grøn brint.”

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard deltager derudover i en rundbordsdiskussion om grøn brint med centrale danske og tyske markedsaktører.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på +45 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet