Det dansk-tyske samarbejde sætter grøn brint på det europæiske landkort

Publiceret 30-05-2024

Målet er europæisk klimaneutralitet. Udvikling af en grænseoverskridende infrastruktur for grøn brint er et vigtigt skridt på vejen. Klimaministrene fra Danmark og Tyskland mødtes for at vende det dansk-tyske brint-samarbejde.

Grøn brint er et vigtigt skridt på vej mod en grønnere fremtid for Europa. Blandt andet kan den grønne brint bruges til dekarbonisering af tung industri og som et grønt alternativt til de fossile brændstoffer, som fly og skibe bruger i dag.

Sidste år underskrev Danmark og Tyskland en fælles erklæring, der styrker det bilaterale samarbejde om grøn brint og integrationen af landenes energisystemer. Målet er at kunne transportere grøn brint fra Danmark til det nordlige Tyskland via en landbaseret rørledning.

Siden underskrivelsen har Danmark og Tyskland fået afklaret de økonomiske rammer, og landenes systemansvarlige transmissionsoperatører har fortsat deres gode samarbejde.

De to klimaministre mødtes for at vende, hvordan det dansk-tyske samarbejde om grøn brint skrider frem – men også Europas fremtidige energisystem, havvind og infrastruktur for CO2-fangst og lagring.

Vi har brug for grøn brint, så vi kan erstatte fossile brændsler i de sektorer, der er svære at omstille. I Danmark går vi efter at producere meget mere grøn energi, end vi kan nå at bruge – og en del af den energi kan blive omdannet til grøn brint. Det dansk-tyske samarbejde om en grænseoverskridende rørledning, der binder vores lande sammen, er et vigtigt bindeled for producenter og forbrugere af grøn brint i EU. Vi er kommet langt, siden vi skrev under på erklæringen sidste år – og når jeg ser på udviklingen i vores lande, er jeg optimistisk for fremtiden,” siger Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

“En tæt og hyppig tysk-dansk udveksling er blevet etableret for i fællesskab at tage fat på infrastrukturelle, regulatoriske og økonomiske spørgsmål. Danmark har været en langvarig og pålidelig partner for Tyskland i klimaindsatsen. Vi deler en fælles vision om at bygge et klimaneutralitet kontinent i 2050. Det er i vores fælles interesse, at Danmark spiller en afgørende rolle i at sikre Tyskland betydelige mængder grøn brint, der er nødvendig for omstillingen af tysk industri. Dekarboniseringsprojekterne i den tyske stålindustri, udvalgt under IPCEI-brint, vil generere en betydelig efterspørgsel for grøn brint i 2030’erne,” siger Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck.

I dag kommer langt størstedelen af den europæiske brintproduktion fra fossile kilder, men Europa-Kommissionen har sat ambition om, at den europæiske produktion skal øges til 10 millioner ton grøn brint i 2030 - og arbejdet for at nå dertil er i gang.

I disse år er rammerne for en europæisk brintøkonomi f.eks. ved at blive stablet på benene. For nylig er EU’s brint- og gasmarkedspakke blevet vedtaget – det sikrer vigtig klarhed for markedsaktører, hvilket betyder, at udvikling af et brintmarked på tværs af Europa formelt kan gå i gang.

Også resultaterne af den europæiske brintbanks første udbud er et skridt i retningen mod en opskalering af den europæiske produktionskapacitet.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på +45 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet