Elnetvirksomheder skal være klar til et Danmark på grøn strøm

Publiceret 10-06-2024

Bred politisk aftale om nye økonomiske rammer for elnetvirksomheder skal sikre tilstrækkeligt eldistributionsnet til el-biler, varmepumper og industrien - og rimelige priser til forbrugerne.

Regeringen er enig med SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet om en aftale, der giver elnetvirksomhederne økonomiske rammer til at kunne udbygge distributionsnettet, altså elnettets ”landeveje”. Elnettet skal udbygges, så det kan levere al den strøm, som Danmark skal bruge i fremtiden til alt fra elbilen i garagen til industrielle varmepumper.

Med den nye aftale får elnetvirksomhederne fremover et elektrificeringstillæg til investeringer, så eldistributionsnettet ikke bliver flaskehals for den grønne omstilling. Tillægget opkræves hos elforbrugerne årligt via tariffer frem mod 2040. Ekstraudgiften i 2040 forventes at udgøre ca. 43 kr. for en gennemsnitlig husstand med et elforbrug på 4.000 kWh.

Elektrificeringen af Danmark er i fuld gang, og der er behov for en hurtig og effektiv udbygning af elnettet. Jeg vil gerne takke partierne bag aftalen for sammen at støtte op om robuste rammer for elnetvirksomhederne, som fremover får endnu bedre forudsætninger for at investere i elnettet. Elnetvirksomhederne spiller en afgørende rolle med at løfte denne samfundsopgave, og det er nu lykkedes at binde en aftale sammen - både med input fra branchen og med politiske prioriteringer af den grønne omstilling og med hensyn til rimelige elregninger. Det er Danmark, når det er bedst,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Elektrificeringstillægget er et resultat af en konstruktiv proces mellem branche og myndigheder med det fælles formål at skabe incitament til både at investere i nyt net og at udnytte det eksisterende kollektive net.

”Elnetselskaberne er i fuld gang med at speede op for investeringerne i elnettet for at sikre en hurtig elektrificering og grøn omstilling. Derfor er det glædeligt, at regeringen på basis af en god dialog med netselskaberne har fået bred politisk opbakning til at sikre robuste økonomiske rammer for de store investeringer,” siger Jesper Hjulmand, bestyrelsesleder for Green Power Denmark.

Elnetvirksomhedernes behov vurderes løbende
Elektrificeringstillægget skal afspejle virkelighedens behov, og regeringen vil derfor løbende vurdere, om der er behov for justeringer. Den første vurdering skal være færdig i 2027.

Det fremtidige arbejde med elektrificeringstillægget placeres i Energistyrelsen, hvor det tænkes sammen med udviklingen af Energistyrelsens netmodel. Samlet set giver det Energistyrelsen forudsætninger for at kunne monitorere og fremskrive kapaciteten og investeringsbehovet i eldistributionsnettet og give et stærkere datagrundlag til at beregne netvirksomhedernes fremtidige økonomiske rammer.

Der er også aftalt nye varslingsregler for at sikre, at tarifferne på elregningen bliver mere tidsmæssigt retvisende. Der kan derfor fremover varsles blot én måned i forvejen ved tarifstigninger i stedet for tre. Det betyder bl.a. at elnetvirksomhederne løbende kan tilpasse tarifferne, og dermed undgå store tarifstigninger, der senere rulles tilbage.

Aftalepartierne er også enige om, at elnetvirksomhedernes netbevillinger genudstedes for de næste 20 år. Netbevillingerne sikrer elnetvirksomhederne retten til at drive distributionsnet i et geografisk afgrænset område og en genudstedelse for en ny 20-årige periode er med til at sikre stabile vilkår for elnetvirksomhedernes langsigtede investeringer i vores fælles kollektive net. Genudstedelsen sker på baggrund af en ansøgningsproces som fastlægges i efteråret 2024.

Se aftalen ”Robuste rammer for elnetvirksomhedernes økonomi” 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet