Ungeklimarådet søger 14 nye medlemmer til at være unges stemme i klimadebatten

Publiceret 15-01-2024

Det er nu muligt at blive en del af Ungeklimarådet, hvis opgave er at rådgive og udvikle klimaanbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Ungeklimarådet rådgiver og udvikler anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren vedrørende dansk og international klimapolitik og har desuden til opgave at engagere den danske ungdom i den grønne omstilling.

Medlemmerne i Ungeklimarådet kommer fra alle dele af landet, fra forskellige uddannelsesretninger og repræsenterer forskellige synspunkter på klimaudfordringerne. Alle personer, der er mellem 18 og 28 år ved ansøgningsfristen, som har lyst og tid til at engagere sig i rådets frivillige arbejde, opfordres til at søge.

Hensigten er at sammensætte et mangfoldigt Ungeklimaråd, der kan hjælpe unge med at komme til orde i klimadagsorden.  

Ifølge forperson Nadia Gullestrup fra Ungeklimarådet er det en spændende opgave at være med i Ungeklimarådet, og det er især meningsfuldt at engagere danske unge i klimadebatten. Derudover ser hun det også som interessant at arbejde med anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsministeren om den grønne omstilling.

Hun siger:

Det er motiverende at arbejde med at engagere unge, der ikke før havde været så aktive i klimadebatten. Samtidig er det også spændende at nørde ned i anbefalinger omkring eksempelvis bæredygtig adfærd eller energieffektiviseringer.”

Medlemmerne af Ungeklimarådet bliver udpeget fra forventeligt februar. Der vil være en overleveringsperiode fra en gruppe af de afgående medlemmer, hvor der vil være fokus på kapacitetsopbygning, overlevering af netværk og erfaringer med at udarbejde anbefalinger mv.

Den 5. februar kl. 17.00 vil der være informationsaften i Klima-, Energi, og Forsyningsministeriet. Her vil de nuværende medlemmer af Ungeklimarådet og Ungeklimarådets kontaktperson fra Klima-, Energi, og Forsyningsministeriet fortælle om, hvordan det er at være i Ungeklimarådet, og hvilke forventninger der er til medlemmerne i Ungeklimarådet. Der vil derudover være mulighed for at stille spørgsmål. Nærmere oplysninger om informationsaftenen vil blive delt på Ungeklimarådets SoMe-kanaler, når vi nærmer os datoen.

Ansøgningsfristen er den 8. februar 2024.

De nye medlemmer vil blive udpeget umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Læs mere om Ungeklimarådet og ansøg om medlemskab her: Ungeklimarådet søger nye medlemmer.

Spørgsmål om Ungeklimarådet

Kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Sofia Hemmingsen: E-mail: sofhe@kefm.dk.

 
Forperson i Ungeklimarådet:

Nadia Gullestrup Christensen: E-mail: gullestrup@gmail.com

 
For pressehenvendelser om Ungeklimarådet

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på tlf. 41723805

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet