Presseinvitation til doorstep og teknisk gennemgang: Lavbundsjorde udleder markant mindre CO2 end først antaget

Publiceret 10-01-2024

Klimaminister Lars Aagaard og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen holder doorstep om nye tal med stor betydning for 2025-målet.

Klimaministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri holder doorstep onsdag d. 10. januar kl. 17.30 om indfrielsen af 2025-målet.

Kl. 18.15 inviteres journalister til en teknisk gennemgang af de nye tal for lavbundsjorde.

Pressen er velkommen på Holmens Kanal 20, 1060 København K med pressekort. Medier er velkomne til at komme og stille op fra kl. 17.00. 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet