Ny formand og medlemmer udpeget til Rådet for Energieffektiv Omstilling

Publiceret 05-01-2024

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har udpeget direktør for DI Byggeri Anders Stouge som ny formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling.

Rådet for Energieffektiv Omstilling (tidl. Energisparerådet) har siden 2010 leveret anbefalinger om energispareindsatsen. Med udpegelsen vil den nye formand og rådsmedlemmerne blandt andet få til opgave at rådgive ministeren om implementering af store EU-direktiver og øget digitalisering.

Klima-, energi, og forsyningsminister Lars Aagaard har udpeget Anders Stouge, der er direktør for DI Byggeri, som formand for Rådet for Energieffektiv Omstilling.

”Energieffektivitet er et afgørende redskab i den grønne omstilling, og Rådet for Energieffektiv Omstilling leverer gode indspark til dagsordenen. Jeg er sikker på, at Rådets medlemmer og nye formand er godt klædt på til nogle vigtige år i energipolitikken, der blandt andet byder på implementering af EU-direktiver og øget fokus på tage energispareindsatsen et skridt videre," 
siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Ministeren har derudover, efter indstilling fra Rådets medlemsorganisationer, udpeget rådsmedlemmer og suppleanter til rådet for perioden 2024 til og med 2026.  Energieffektivitet spænder over et bredt spektrum af fagområder og kompetencer, hvilket afspejles i sammensætningen af Rådet for Energieffektiv Omstilling med 24 medlemmer og en formand. De samles næste gang – og første gang med den nye formand – i begyndelsen af det nye år.

Fakta om Rådet for Energieffektiv Omstilling

  • Rådet for Energieffektiv Omstilling har til formål at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats.
  • Rådets opgave er at rådgive klima-, energi- og forsyningsministeren.
  • Rådet for Bæredygtigt Byggeri er udpeget som nyt medlem.
  • Rådet består nu af 24 medlemmer foruden formanden, der repræsenterer aktører, interessenter og sagkyndige inden for energieffektivitet. Alle er udpeget af klima-, energi- og forsyningsministeren.
  • Rådet er partipolitisk og organisatorisk uafhængigt og sekretariatbetjenes af Energistyrelsen.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet