Invitation til konference om NEKST: Åbent værksted for den grønne omstilling

Publiceret 19-01-2024

Kom med i værkstedet, hvor barriererne for den grønne omstilling i Danmark skal nedbrydes, når den nationale energikrisetab inviterer interessenter til konference på Christiansborg den 24. januar 2024.

Hurtigere handling på grønne udfordringer kræver en fokuseret og koordineret indsats. Derfor har regeringen etableret den nationale energikrisestab, NEKST. Gennem fokuserede arbejdsfællesskaber skabes rammerne til et løsningsfokuseret og intensivt samarbejde mellem offentlige myndigheder, kommuner, energisektoren og øvrige relevante aktører.

Kom med i det åbne værksted, når NEKST inviterer interessenter konference på Christiansborg den 24. januar.

I løbet af formiddagen vil du blandt andet høre fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og de tre forpersoner, få et indblik i NEKST som arbejdsmetode og få perspektiver på vejen fra udfordring til udrulning.

Foreløbigt program (med forbehold for ændringer):

08:30 - 09:00: Dørene åbner 

09:00 - 09:05: Velkomst ved moderator Anja Bo

09:05 - 09:15: Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard holder tale

09:15 - 09:50: Præsentation af arbejdssporet Farvel til gas i danske hjem v. forperson Lars-Peter Søbye*

09:50 - 10:25: Præsentation af arbejdssporet Mere sol og vind på land v. forperson Nana Bule*

10:25 - 10:50: Præsentation af foreløbigt arbejde og problemstillinger i Hurtigere udbygning af elnettet v. forperson, Kristina Lee*

10:50-  11:10: Opsamling ved Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard

11:10 - 11:50: Paneldebat: Et kig bag kulissen - NEKST som arbejdsmetode*

11:50 - 12:30: Paneldebat: Vejen videre – fra udfordring til udrulning*

12:30 - 13:00: Afrunding og frokost

*Mulighed for spørgsmål fra salen.

Sted:

Fællessalen på Christiansborg 24. januar 2024 fra 09.00-13.00 inklusiv frokost.

Tilmelding:

Send en mail til NEKST@KEFM.dk for at tilmelde dig senest den 23. januar klokken 12.00. I mailen bedes du angive, om du bliver til frokost. Bemærk, at der er begrænsede pladser til konferencen. Tildelingen af pladser sker efter først-til-mølle og vil blive bekræftet pr. mail.

Repræsentanter fra pressen kan deltage mod forevisning af gyldigt pressekort. Tilmelding skal ske til presserådgiver Frederikke Rørvang Mikkelsen, fremi@kefm.dk / 29172878 senest den 23. januar klokken 15.00.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet