Danmark får plads til G20-forhandlinger som grøn rådgiver

Publiceret 19-01-2024

Danmark er inviteret til at sidde med ved bordet, når verdens 20 største økonomier mødes. G20-formandskabslandet Brasilien har nemlig bedt Danmark om at bidrage, når der på G20-topmødet skal forhandles miljø og klima samt energitransition. Desuden er Danmark også inviteret til at tage del i en ny G20-taskforce, der har til formål at skabe global mobilisering mod klimaforandringerne.

"Det, at vi sidder med blandt verdens sværvægtere og kan påvirke dagsordenen i en mere grøn retning, er en enestående mulighed. G20-landene står for 80 procent af de globale udledninger, og hvis vi kan få dem til at forpligte sig til mere ambitiøse klimamål, vil det have afgørende betydning for klimaet,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen.

Med mottoet ”Building a just world and a sustainable planet” overtog Brasilien 1. december sidste år G20-formandskabet fra Indien. Det er anden gang, at Danmark deltager i de såkaldte arbejdsgrupper under G20, da Indien sidste år under deres G20-formandskab også inviterede Danmark med i grønne arbejdsgrupper. 

Formålet med arbejdsgrupperne er at komme med anbefalinger, som skal diskuteres på G20-topmødet i Rio de Janeiro i november i år. Danmarks mål er at øge ambitionerne for energi-, klima- og miljødagsordenen i sluterklæringen på topmødet – med særligt fokus på COP29, hvor klimafinansiering er i centrum, og COP30, som foregår i Brasilien.

"På COP28 nåede vi en historisk enighed om at bevæge os væk fra fossile brændsler. Nu kræver det, at vi omsætter denne enighed til konkret handling. Selvom vi er et lille land, kan vores løsninger og erfaringer inden for den grønne omstilling gøre en forskel – især blandt verdens største udledere i G20,” siger Dan Jørgensen.

Danmark er også inviteret til en ny G20-taskforce, der fokuserer på at bekæmpe klimaforandringerne. Gruppens hovedformål er at sikre finansiering til klimaindsatsen og hjælpe andre lande med at udvikle og implementere ambitiøse, nationale planer for grøn omstilling. 

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på tlf. 41723805

FAKTA

  • Under det forhenværende indiske formandskab deltog Danmark i arbejdsgrupperne for hhv. miljø og klima samt energitransition.
  • Arbejdsgruppernes fokus er at udarbejde anbefalinger, der skal indgå i slutdokumentet ved G20-topmødet i Rio de Janeiro i november 2024.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet