NEKST: 27 veje til mere sol og vind på land

Publiceret 26-02-2024

Den nationale energikrisestab, NEKST, er klar med 27 konkrete anbefalinger, som skal sætte fart på udbygning af energi fra sol og vind på land. Stærkt arbejde fra NEKST, og vi er allerede i gang med flere af anbefalingerne, siger Lars Aagaard.

NEKST-arbejdsgruppen ”Mere sol og vind på land” stiller blandt andet skarpt på, hvordan man kan opstille vindmøller, samtidig med, at vi skal plante mere skov, hvordan vi anvender nye muligheder fra EU, og hvordan myndighederne får bedre rammer til hurtig og smidig sagsbehandling, så processen fra idé til realisering forkortes.

Arbejdsgruppen afslutter sit arbejde med 27 anbefalinger til, hvordan man kan styrke lokal opbakning, få skabt hurtigere processer og bedre samspil mellem myndigheder samt anvende arealerne smartere, når der opsættes vindmøller og solceller på land.

Læs de 27 anbefalinger her.

”Vi har i arbejdsgruppen haft et tæt samarbejde med politikere, embedsværk og aktører på tværs af kommuner, grønne organisationer og energibranchen. Det har skabt et anderledes og dynamisk arbejdsfællesskab, med en bred forankring i samfundet, hvor vi er kommet dybden med barrierer og har kunnet anvise konkrete løsningsforslag. Vi håber, at regeringen vil arbejde videre med anbefalingerne og at energibranchen, kommuner, borgere og andre aktører vil bidrage til, at der kommer tempo på udbygningen af vedvarende energi på land,” siger forperson for arbejdsgruppen, Nana Bule.

Alle anbefalinger om sol og vind på land er nu afleveret, og skal bidrage til at realisere regeringens ambition om at muliggøre en firedobling af vedvarende energi på land frem mod 2030.

”Jeg synes, at NEKST har lavet et stærkt stykke arbejde. De er dykket helt ned i værktøjskassen og måske netop, fordi arbejdsgruppen har erfaringer med den grønne omstilling i praksis, er mange af anbefalingerne lige til at gå til. Nogle af de barrierer, de har peget på i anbefalingerne, er vi allerede i gang med at bryde ned, og andre skal vi kigge nærmere på,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Nye muligheder skal gribes

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at der kan opstilles vindmøller på nogle af de arealer, hvor der - for at nå vores klimamål - skal plantes ny skov. De ser gerne en hurtig implementering af den nye EU-lovgivning, som skal hjælpe Europa fri af russisk gas, og som i højere grad sidestiller hensynet til udbygning af vedvarende energi med hensynet til miljø- og naturbeskyttelse. I kommunerne skal de have bedre muligheder for at opbygge og dele viden om myndighedsbehandling af vedvarende energi, og kunne indgå i mere fleksible kommunale samarbejdsformer om myndighedsbehandlingen af VE-projekter.

Hurtig proces fra anbefaling til handling

Arbejdsgruppen har løbende givet anbefalinger til regeringen, og nogle er godt i gang med at blive til ny lovgivning. Anbefalinger til, hvordan lokal opbakning kan styrkes, har sat tydelige aftryk på Klimaaftale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023. Her sikres der højere kompensation til naboer til VE-anlæg og ensartethed og gennemsigtighed for lokale gevinster. Regeringen har også udarbejdet lovforslag, som implementerer flere af arbejdsgruppens tiltag om klager, så der fremover kan sikres mere effektiv klagesagsbehandling, så opsætning af vindmøller og solceller ikke trækkes unødigt i langdrag.

Samtidig med udarbejdelsen af anbefalingerne, har arbejdsgruppen også sammen med grønne organisationer, energibranchen og eksperter arbejdet med at aflive de mest udbredte myter om vedvarende energi, som florerer i samfundet.

Find videoserien om myter om vedvarende energi her.

Et nyt arbejdsfællesskab

Den nationale energikrisestab NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling og er en ny arbejdsmetode, hvor relevante aktører inviteres til at komme med anbefalinger til politiske tiltag. Udover arbejdsgruppen ”Mere sol og vind på land” er der også grupperne ”Farvel til gas i danske hjem” og ”Hurtigere udbygning af elnettet”, som er i gang med deres anbefalinger til regeringen.    

Læs hele afrapportering fra NEKST-arbejdsgruppen Mere sol og vind på land her.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet