Ny rapport viser fremgang i udrulning af grøn varme

Publiceret 16-04-2024

Der er i 2023 kommet afklaring for mere end 100.000 danskere om, at fjernvarme er på vej, og mange flere kan komme til over det næste år. Med en ny rapport giver KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet en status på udfasningen af gas i de danske hjem.

I landets kommuner er der nu lagt varmeplaner for områder med gas, og der arbejdes fortsat på at godkende fjernvarmeprojekter, så hjem med gas får besked om et muligt alternativ til deres gasfyr. Alene i 2023 har knap 40.000 gaskunder sagt farvel til gassen til fordel for en grøn varmeløsning. Derudover er der nu projekter på plads for yderligere 107.000 konverteringer til fjernvarme, mens knap 59.000 har fået afklaring om, at en varmepumpe kan være løsningen, når gasfyret skal på pension. Knap 122.000 danske hjem afventer stadig, om fjernvarme bliver en mulighed for dem. Det viser en ny statusrapport, som Kommunernes Landsforening og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har lavet i fællesskab.

Se rapporten her: Fra planlægning til implementering: Status på udrulning af grøn varme i kommunerne.

”Det er fortsat regeringens mål, at danske hjem skal varmes op med grøn energi. Fossilt gas såvel som olie skal udfases. Kommunerne har lavet et stort stykke arbejde, og jeg er ikke blind for, at der kan være udfordringer med at få de sidste fjernvarmeprojekter med over målstregen. Arbejdsgruppen NEKST er også kommet med en række anbefalinger til, hvordan både kommuner, fjernvarmeselskaber og relevante myndigheder kan rydde ud i nogle af forhindringerne for grøn omstilling. Der er nu lagt op til et samarbejde om at komme i mål,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

”Kommuner og fjernvarmeselskaber arbejder på højtryk for at indfri aftalens høje ambitioner, og rapporten her viser, at vi er godt på vej. Men vi er ikke i mål. Verden ser anderledes ud i dag, end da aftalen blev indgået i 2022. Højere priser på materialer og anlægsarbejde, mangel på arbejdskraft og stigende renter har haft indflydelse på, hvor mange projekter der har kunnet gennemføres. Samtidig har faldende gaspriser betydet, at flere gaskunder beholder deres gasfyr. Vi ser derfor frem til en dialog med ministeren om, hvordan vi får de sidste fjernvarmeprojekter godt i mål,” siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg.  

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil sammen med KL følge op på rapporten og gå i dialog med de kommuner, hvor potentialet for fjernvarme ikke på nuværende tidspunkt har udmøntet sig i et godkendt fjernvarmeprojekt.

Hurtigere udfasning af gas i opvarmningen
Den nationale energikrisestab, NEKST, har i de seneste måneder dykket ned i området og har givet regeringen anbefalinger til, hvordan gas i opvarmningen hurtigere kan udfases. NEKST kommer blandt andet med en række gode råd til, hvordan kommunerne kan lave hurtigere myndighedsprocesser for godkendelse af fjernvarmeprojekter.

I 2025 skal dialogudvalg mellem KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gøre status på udrulningen af både fjernvarme og individuelle varmepumper.

Fakta

  • Tal fra Evida viser, at knap 40.000 private gaskunder i 2023 skiftede fyret ud med bl.a. fjernvarme eller en varmepumpe
  • I samme periode har Evida haft en tilgang på blot 156 nye private gaskunder
  • 107.000 hjem med gasfyr er nu omfattet af godkendte projektforslag for fjernvarme
  • 122.000 hjem med gasfyr afventer, om fjernvarme bliver en mulighed for dem
  • 59.000 hjem med gasfyr har fået klar besked om, at de er omfattet af individuel varmeforsyning, fx en varmepumpe
  • Med Aftale om deludmøntning af Grøn Fond afsættes 265 mio. kr. i 2024 og 200 mio.kr. i 2025 til en forhøjelse af fjernvarmepuljen.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet