Danmark hjælper med at styrke Ukraines forsyningssikkerhed

Publiceret 09-04-2024

Energi- og forsyningssikkerhed er afgørende for Ukraine – både på kort og lang sigt. Danmark spiller en vigtig rolle i genopbygningen, den grønne omstilling og den akutte sikring af Ukraines forsyning. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard er i Ukraine for at sætte fokus på det dansk-ukrainske energi-samarbejde og genopbygning af et mere robust energisystem.

For ti år siden indgik Danmark og Ukraine et samarbejde om energisikkerhed. I dag er det samarbejde vigtigere end nogensinde.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard er i Ukraine for at markere et årti med dansk-ukrainske energisamarbejde og for at understrege, at de også fremover kan regne med støtte fra Danmark på energiområdet. Det fremgår også af den nye 10-årige sikkerhedsaftale, som blev underskrevet mellem Danmark og Ukraine d. 22. februar.

Fokus for samarbejdet er at udvikle et mere robust og modstandsdygtigt energisystem i Ukraine, der bedre kan stå imod både angreb og hårde vintre. Oven i det har Danmark sikret flere bidrag til Ukraine Energy Support Fund – senest i rækken er bidrag på 40 millioner kroner i går og 30 millioner kroner i november. Midlerne går til genopbygningen af Ukraines energisektor, som for nylig har været under voldsomt angreb. 

Det dansk-ukrainske energisamarbejde har aldrig været vigtigere. Rusland har i dette forår sat ind med voldsomme angreb på den ukrainske energiinfrastruktur. Det er nødvendigt, at vi både på kort og lang sigt sikrer, at Ukraine kan stå imod – og det gør vi med det dansk-ukrainske energisamarbejde. Energipolitik er sikkerhedspolitik, og vi er nødt til at sikre Europas uafhængighed, så vi kan sikre vores frihed,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Læs mere om tidligere bidrag her

Danmark er med Norge og Polen medleder på den del af Præsident Zelenskyijs fredsformel, der handler om at sikre energiforsyningen på kort og lang sigt i Ukraine. Her arbejder Danmark bl.a. for at samle international opbakning til, at energi aldrig må bruges som våben i krig.

Dansk-ukrainsk energisamarbejde

Siden krigen brød ud, har energisamarbejdet mellem Danmark og Ukraine ændret karakter. I dag beskæftiger samarbejdet sig både med de akutte energibehov og det langsigtede mål om at sikre uafhængighed af russisk olie og gas, hvilket flugter med Ukraines klimamål om CO2-reduktion på 65 % i 2030 og klimaneutralitet i 2060.

Særligt energieffektivitet er en prioritet for Ukraine og afgørende ift. EU-integrationsforhandlingerne, men landet mangler de rette kompetencer. Danmark bidrager bl.a. allerede med at udarbejde konkrete anbefalinger for energieffektivisering i industrien og med at sikre, at Ukraines lovgivning lever op til EU-standarder inden for energieffektivisering.

Nu udvider Danmark og Ukraine samarbejdet med et talentprogram, hvor bl.a. Energistyrelsen, DTU og Københavns Professionsskole vil oplære ukrainske studerende inden for energieffektivitet.

På tegnebrættet er også et nyt samarbejde om biogas, hvor Ukraine som stort landbrugsland har gode muligheder for at producere og eksportere biogas. Det kan styrke både ukrainsk og europæisk energisikkerhed. Danmark kan som Europamestre i biogas hjælpe ukrainske myndigheder med erfaring og sparring.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på +45 41 72 38 05

Fakta om myndighedssamarbejdet

  • Det dansk-ukrainske myndighedssamarbejde blev etableret i 2014 og drives af Energistyrelsen i samarbejde med den danske ambassade i Ukraine og de ukrainske partnere.
  • Programmet blev hurtigt omstillet til at være et energinødhjælpsprogram i starten af invasionen, men er efter godkendelse af det nye arbejdsprogram i 2023 tilbage på sporet ift. også at bidrage til Ukraines langsigtede mål om grøn omstilling.
  • Samarbejdets tre hovedformål er at bidrage til, at Ukraines energiforsyning kommer igennem vintermånederne, at styrke landets energiforsyningssikkerhed og at forberede integrationen med EU på lovgivningsniveau.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet