Danmark bidrager til genopbygning af Ukraines energisektor efter nye massive russiske angreb

Publiceret 08-04-2024

Et dansk bidrag på 40 millioner kroner til det ukrainske energisystem er på vej efter nye, voldsomme russiske angreb på infrastrukturen, der har efterladt én million mennesker uden strøm. Med den nye støtte leverer Danmark endnu et substantielt bidrag for at sikre, at Ukraines energiforsyning opretholdes.

I marts måned blev Ukraine udsat for de mest omfattende missilangreb mod deres energiinfrastruktur, siden krigen begyndte i februar 2022. De intensiverede angreb ses som et bevidst forsøg på at nedbryde den ukrainske elforsyning, som er helt afgørende for at få vand, varme, et sundhedsvæsen og en hær, der kan fungere.

”Ukraine er i forhold til energiforsyning kommet imponerende gennem den snart overstående vinter. Og det til trods for løbende angreb på og ødelæggelser af kritisk energiinfrastruktur. De seneste uger har Rusland valgt at øge sine målrettede angreb mod Ukraines energiinfrastruktur, og vi har set omfattende ødelæggelser. Fra dansk side yder vi nu 40 mio. kr., der skal bidrage til den nødvendige genopretning, så Ukraine kan opretholde sin energiforsyning,” siger minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen.

Med den nye donation på 40 millioner kroner er Danmark med til at sikre elforsyningen - og dermed befolkningens adgang til vand og varme - i den kommende vinter. Pengene kommer fra de civile midler i regeringens Ukrainefond.

Energi- og forsyningssikkerhed bliver brugt som våben i krigen mod Ukraine for at nedslide den ukrainske befolkning. Vi vil fra Danmarks side gøre, hvad vi kan for at gøre deres energiforsyning så robust og bæredygtig som muligt. Vi er ikke i mål endnu, så jeg er glad for, at jeg på Danmarks vegne kan overrække endnu en donation, der skal hjælpe Ukraine med både at genopbygge og udvikle et mere modstandsdygtigt energisystem over for både hårde vintre og hårde russiske angreb,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, der er i Ukraine for at styrke det dansk-ukrainske samarbejde.

Danmark har tidligere ydet støtte til genopbygning af ødelagte energifaciliteter gennem Ukraine Energy Support Fund – en fond, der blev etableret i den multilaterale organisation Energy Community kort efter invasionen. Fonden koordinerer indkøb og levering af udstyr til ukrainske virksomheder og forsyningsselskaber.

Danmark har også tidligere bidraget med et såkaldt nødkatalog, der skal hjælpe Ukraine med forberedelse af energiforsyningen de kommende vintre. Kataloget er udarbejdet af Energistyrelsen i tæt samarbejde med de ukrainske partnere og skal bidrage til valg af energiteknologier og tiltrækning af investeringer, ligesom det kan udgøre grundlag for donorassistance de kommende vintre.

Læs mere om nødkataloget her.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på +45 41 72 38 05

Kontakt Udenrigsministeriets pressevagt på telefon +45 61 97 92 47

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet