Ungeklimarådet lancerer anbefalinger om klimavenlig adfærd

Publiceret 06-10-2023

Ungeklimarådet udgiver anbefalinger rettet mod at ændre danskernes adfærd i en mere klimavenlig retning med fokus på at skabe rammer for det gode liv inden for de planetære grænser. Anbefalingerne kommer med forslag til politiske tiltag, der kan mindske danskernes forbrugsbaserede udledninger fra fødevarer, transport og andre forbrugsgoder.

Ungeklimarådet mener, at det er afgørende, at vi i Danmark kommer til at leve på nye måder for at sænke danskernes udledninger forbundet med forbrug. De mener, at deres forslag til politiske indsatser kan bidrage til at ændre folks vaner og endda forøge danskernes livskvalitet.

Medlem af Ungeklimarådet Elise Sydendal siger:

 “Vi skal kunne leve inden for de planetære grænser, samtidig med at vi lever gode og meningsfulde liv. Derfor er det nødvendigt med politisk regulering, der kan hjælpe os med at tage de grønne valg i hverdagen.”

Rådet har i den forbindelse valgt at fokusere på områderne fødevarer, materielle forbrugsgoder og mobilitet.

(1) På fødevareområdet anbefaler Ungeklimarådet blandt andet, at der fokuseres på klimavenlige måltider i offentlige institutioner, og at der skabes rammer for, at det klimavenlige måltid er det nemme og billige valg.

(2) På materielle forbrugsgoder anbefaler Ungeklimarådet at sætte fokus på forskellige initiativer, der kan bidrage til at styrke en cirkulær økonomi. Det er eksempelvis, at producenter skal kunne få skattefradrag for at give forlænget garanti fra fem år og op for at have et yderligere incitament til at udvikle langtidsholdbare produkter. Derudover skal bæredygtighedsindikatorer og varens garanti gemmes digitalt på selve produktet i form af en QR-kode.

(3) På transportområdet anbefaler Ungeklimarådet, at offentlig transport og cyklen skal spille nøgleroller i samfundets mobilitet. De to områder skal derfor samtænkes mere, så det bliver lettere at “blande” rejseformer. Rådet fremhæver desuden vigtigheden af delebilsordninger samt understreger behovet for at styrke nattog i Europa, mens flyafgiften skal øges.

”Ungeklimarådets anbefalinger er god og vigtig inspiration – både for os politikere og resten af Danmark. Jeg glæder mig til at dykke ned i de nye idéer til en mere klimavenlig hverdag og til at drøfte dem med Ungeklimarådet,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Læs anbefalingerne her.

Ungeklimarådets anbefalinger er rettet mod Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, regeringen og Folketinget, offentlige institutioner og private interessenter.

For uddybning og pressehenvendelse kan Ungeklimarådet kontaktes via kontaktperson i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Sofia Hemmingsen på sofhe@kefm.dk og forperson Nadia Gullestrup på gullestrup@gmail.com. 

 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet