NEKST: Sådan styrkes den lokale opbakning til sol og vind på land

Publiceret 04-10-2023

Arbejdet i den nationale energikrisestab, NEKST, er i fuld gang. Nu har arbejdsgruppen Mere sol og vind på land afgivet deres første delanbefalinger om lokal opbakning, og flere er på trapperne.

NEKST- arbejdsgruppen Mere sol og vind på land, med forperson Nana Bule i spidsen, har afleveret sine første delanbefalinger til regeringen. Arbejdsgruppen sætter her fokus på lokal opbakning. Gruppen påpeger blandt andet, at klare aftaler mellem kommuner og opstillere om fordele og gevinster for borgere og kommune, er vigtige for en hurtig udbygning af sol og vind. 

Læs NEKSTs delanbefalinger her:

”Jeg er tilfreds med, hvordan NEKST har grebet opgaven og tager fat, hvor skoen trykker. Jeg er helt enig i, at vi skal skrue op for tempoet og gøre det mere attraktivt for lokalsamfundene at lægge areal til vedvarende energi på land. Vi tager delanbefalingerne med i arbejdet med i regeringens kommende større udspil, selvom NEKST ikke kan løse alle problemerne, så bidrager de til at skal styrke rammer for at firedoble produktionen af vedvarende energi,” siger Lars Aagaard, klima-, energi- og forsyningsminister.

Der er tale om i alt 8 anbefalinger, som skal fremme lokal opbakning og dermed bidrage til øget hastighed for udbygningen af sol og vind på land. NEKST-arbejdsgruppen anbefaler blandt andet gennemsigtighed om lokale gevinster ved VE, at der kun skal være én betalingsordning til kommunerne og øget økonomisk incitament for opstilling af VE.

”Vi har haft et intenst samarbejde i arbejdsgruppen og var hurtigt enige om, hvor det er vigtigt at sætte ind. Branchen og også mange kommuner står på spring for at udbygge med vedvarende energi. Men undervejs i processen med tilladelser og vigtige hensyn til omgivelserne, naturen og de danskere der bor der, går det ofte i stå. Vi har forsøgt at finde løsninger, som både skaber mere fart og større lokal opbakning. Jeg er glad for, at vi som gruppe har afleveret vores første sæt delanbefalinger til regeringen, og vi fortsætter arbejdet med at finde løsninger på de grønne barrierer,” siger formand for arbejdsgruppen Mere sol og vind på land, Nana Bule.  

Derudover indeholder delanbefalingerne også tiltag, som NEKST arbejdsgruppen allerede selv har igangsat. Det drejer sig om at sikre tidlig og hensigtsmæssig inddragelse af lokalbefolkningen. Her ser NEKST selv på tiltag som gode eksempler på borgerinddragelse, skabelon for den gode VE-ansøgning og andre mulige produkter. Derudover har NEKST igangsat et arbejde med myter om VE på land, hvor der arbejdes på at få fakta og de gode eksempler frem. Her indgår blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, KL og Green Power Denmark i arbejdet.

Arbejdsgruppen har nu afleveret sine delanbefalinger for lokal opbakning, men arbejdsgruppen har mulighed for at igangsætte flere tiltag på lokal opbakning, hvis de vurderer, at der er behov for det. Arbejdsgruppen arbejder nu fokuseret videre på løsninger, der kan optimere processerne og sammenspillet mellem VE-myndigheder og dermed fjerne barrierer for en hurtigere udrulning af vedvarende energi på land. Arbejdsgruppen afrapporterer endeligt i slutningen af året.

Regeringen kommer snart med et større udspil, som skal understøtte ambitionen om at firedoble produktionen af grøn strøm på land.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til NEKST-sekretariatet på NEKST@kefm.dk.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet