Grøn omstilling: Plan for udfasning af nye fossile lastbiler er på plads

Publiceret 17-10-2023

EU’s klimaministre er blevet enige om en plan for udfasning af fossile brændsler fra den tunge transportsektor. Danmark kæmpede for en fuld udfasning, og kampen er ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ikke slut endnu.

Vejtransporten i EU er på vej mod en større, grøn omstilling.

Ministerrådet er mandag aften blevet enige om en plan for udfasning af fossile, tunge køretøjer. Danmark har med klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i spidsen kæmpet for mere ambitiøse krav og fuld udfasning af nye, fossile lastbiler i 2040 – men efter svære forhandlinger, der blev forsøgt trukket i en anden og mindre ambitiøs retning – er det endt med 90 pct. i 2040.

Til gengæld er Danmark lykkes med at undgå få andre krav med i pakken, som ville have gjort planen mindre ambitiøst og tilladt en ordning, der kunne have åbnet for fortsat udbredt brug af forbrændingsmotorer og dermed omgåelse. Danmark lykkedes også med at få kravene til at omfatte mindre lastbiler, busser og trailere.

”Vi skal sikre grænseoverskridende, grønne tiltag for at komme de stigende udledninger fra vejtransporten til livs – og det er det, vi gør nu. Forhandlingerne har været vanskelige, vi har fået hævet målene betydeligt, men vi er desværre ikke endt med den fulde udfasning i 2040, vi fra dansk side har kæmpet for,”  siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

"Døren er lukket til en ordning, der åbner for udbredt brug af forbrændingsmotorer, vi har undgået risiko for, at kravene kan omgås, vi har fået smidt busser, trailere og mindre lastbiler med i pakken, og der er blevet sat et højere udfasningsmål, men vi er ikke færdige endnu. Vi arbejder aktivt videre for, at vi ender med en dato for fuld udfasning - ligesom vi har med personbiler og varevogne."

Enigheden i Ministerrådet betyder, at sagen om de tunge køretøjer nu kan forhandles med Europa-Parlamentet.

Fakta

 • Tunge køretøjer, dvs. lastbiler, busser mv., står ifølge Kommissionen for over en fjerdedel af de samlede drivhusgasudledninger fra vejtransporten i EU og for over 6 pct. af EU’s samlede drivhusgasudledninger.
 • Der er ca. 42.000 lastbiler i Danmark, som står for ca. 15 pct. af transportsektorens drivhusgasudledninger. Lastbilerne i Danmark udgør under 1 pct. af EU’s lastbiler (6,2 mio.).
 • De nuværende regler indeholder et overordnet CO2-reduktionskrav i EU på 15 pct. i 2025 og på 30 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 2019.
 • Disse krav strammes med Rådets position, der bl.a. indeholder følgende.
  • CO2-krav til producenter:
   • 45 pct. fra 2030
   • 65 pct. fra 2035
   • 90 pct. fra 2040
  • Nye bybusser skal være nulemissionsbusser fra 2035. I perioden 2030-2034 skal 85 pct. være nulemissionsbusser.
  • Kravene udvides fra de nuværende fire typer af tunge køretøjer (lastbiler over 16 ton) til næsten alle tunge køretøjer, dvs. lastbiler over 5 ton, bybusser og turbusser over 7,5 ton samt påhængskøretøjer og sættevogne over 8 ton. 

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet