Energikrisestab med erfaren leder i front skal accelerere udbygning af elnettet

Publiceret 24-11-2023

Elektrificering og mere strøm fra sol og vind øger behovet for udbygning af elnettet. En ny arbejdsgruppe under NEKST, den nationale energikrisestab, skal finde konkrete løsninger, der kan speede netudbygningen op. Klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget Kristina Lee som forperson.

Danmarks elnet skal udbygges, for at ambitionerne om meget mere el fra sol og vind kan virkeliggøres – og så nettet kan rumme el til fremtidens elbiler, varmepumper og PtX-anlæg. For elforbruget vokser betydeligt, i takt med at vi skifter olie og gas ud med grøn strøm. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard nedsætter derfor et nyt NEKST-arbejdsspor, der skal sikre, at elnettet er forberedt til de øgede mængder strøm, som følger med den grønne omstilling.

”Den grønne omstilling er vor tids største byggeprojekt, og elnettet er en grundsten. Uden tilstrækkelig netkapacitet – og samplacering af elforbrug og -produktion – når vi ikke i mål med de store ambitioner for vedvarende energi. NEKST skal sikre hurtigere udbygning af elnettet, og at vi udnytter det eksisterende net bedst muligt,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Opgaven for NEKST-arbejdsgruppen Hurtigere udbygning af elnettet er at komme med konkrete anbefalinger og løsninger, der skal strømline og afkorte processerne for netudbygning i hele forløbet ­ fra behovet afdækkes, til forbindelserne sættes i drift. Derudover skal arbejdsgruppen se på tiltag, der kan aflaste elnettet og derigennem øge omstillingshastigheden. NEKST skal tage teten op med udgangspunkt i allerede igangsatte tiltag og analyser.

Kristina Lee, Corporate Vice President i Novo Nordisk, er af ministeren udpeget som forperson for NEKST-arbejdsgruppen. Med sin store ledelseserfaring, heraf næsten to årtiers erfaring fra Novo Nordisk, har Kristina Lee et relevant kendskab til grøn omstilling, indsigt i elektrificeringsaspekter og solid erfaring med energikrisehåndtering.

”Danmark skal udvide elnettet for at forberede elektrificering og drive grøn omstilling – i hidtil uset skala og hast. Jeg glæder mig til at bidrage til, at vi med rettidig omhu får skabt løsninger på tværs af alle parter, så vi kan lykkes i fællesskab,” siger Kristina Lee.

NEKST-arbejdsgruppen Hurtigere udbygning af elnettet vil tælle medlemmer med erfaring med og kendskab til de problemstillinger, der knytter sig til udbygning af elnettet. Gruppen bistås af relevante ministerier og myndigheder og får en afgrænset periode til at fremlægge konkrete indsatser, der kan understøtte hurtig netudbygning, så Danmark kan lykkes med den grønne omstilling.

Læs mere om NEKST-arbejdssporet Hurtigere udbygning af elnettet her

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 4172 3805

FAKTA

CV for NEKST-forperson Kristina Lee

 • Kristina Lee, Corporate Vice President i Novo Nordisk, er af klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udpeget som forperson for NEKST-arbejdssporet Hurtigere udbygning af elnettet.
 • Med sin store ledelseserfaring, heraf næsten to årtier i Novo Nordisk, har Kristina Lee et relevant kendskab til grøn omstilling, indsigt i elektrificeringsaspekter og solid erfaring med energikrisehåndtering.

FAKTA

NEKST-arbejdsgruppen Hurtigere udbygning af elnettet

 • Kristina Lee, Corporate Vice President, Novo Nordisk - forperson
 • Marian Kaagh, Vice President, Energinet
 • Agga Hjortkjær, funktionschef, Cerius-Radius
 • Per Strøm Kristensen, direktør, Infrastruktur, Jysk Energi
 • Lasse Jesper Pedersen, klima- og energipolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
 • Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X, European Energy
 • Hanne Christensen, CEO, Force Technology
 • David Tveit, direktør, Energi og Klima, Teknologisk Institut
 • Christian Sand, forbrugerpolitisk rådgiver, Forbrugerrådet Tænk
 • Mikael Mikkelsen, Datacenter Director, Microsoft
 • Christina Føns, teknik- og miljødirektør, Middelfart Kommune

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet