Yderligere fire åben dør-projekter får grønt lys

Publiceret 20-03-2023

Energistyrelsen har i dag meddelt, at de genoptager sagsbehandlingen af yderligere fire havvindmølleprojekter under åben dør-ordningen. Det drejer sig om Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark. I alt har de fire projekter en samlet kapacitet op mod 760 MW.

”Det er godt, at myndighederne nu har en afklaring på yderligere fire åben dør-projekter. Det er vigtigt, at alle projekter får en hurtig afklaring, og derfor fortsætter myndighederne, indtil alle ansøgere har fået klar besked. Det har allerhøjeste prioritet”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med statsstøttesekretariatet, vurderet, at projekterne ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten. Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden og dermed da markedssituationen var en anden end i dag.

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål. Den 3. marts fik projekterne Aflandshage Havvindmøllepark og Frederikshavn Havvindmøllepark ligeledes grønt lys til at fortsætte.

 

Kontakt ministeriets pressetelefon: 41 72 38 05

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet