Samarbejdsaftale skal bane vej for brintrørledning mellem Danmark og Tyskland

Publiceret 24-03-2023

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, har i dag underskrevet en aftale om sammen at arbejde for at muliggøre en landbaseret brintledning fra Danmark til Tyskland.

Fra 2028 skal det være muligt at transportere brint på tværs af den dansk-tyske grænse i en landbaseret rørledning. Det er en af ambitionerne bag en bilateral aftale, som i dag blev underskrevet i København. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og Tysklands økonomi- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, satte deres navne på erklæringen om et tæt dansk-tysk samarbejde om grøn brint og integration af de to landes energisystemer.

”Danmark har en unik position for at blive Nordeuropas grønne powerhouse og bidrage til den grønne omstilling. Snart er vi mere end selvforsynende med grøn strøm, og det skal udnyttes til at producere grønne brændstoffer til eksport. Det kræver investeringer i infrastruktur, og virksomhederne står klar i startboksen. Nu har vi affyret startskuddet”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

”Hvis vores industri skal blive klimaneutral, har vi ikke kun brug for elektrificerede produktionsprocesser, men også brug for brint. På elmarkedet har vi allerede dagligt gavn af det stærke partnerskab med Danmark. I dag underskriver vi en fælles erklæring om infrastruktur for brint. I denne erklæring skitserer vi især områder for samarbejde om brint, herunder understøttelse af virksomheder. Vi sigter efter den første handel med brint igennem en ledning senest i 2028. Vi glæder os over derigennem at kunne udbygge vores stærke partnerskab. Således styrker vi sammen bæredygtighed, effektivitet og forsyningssikkerhed på de europæiske energimarkeder”, siger Tysklands økonomi- og  klimaminister, vicekansler Robert Habeck.

Grøn strøm bliver til grøn brint

Med den dansk-tyske erklæring er der taget et vigtigt skridt på vejen mod at realisere Danmarks PtX-aftale, så energi fra solceller og vindmøller kan omdannes til brint, som kan bruges til grønne brændstoffer til fly, lastbiler og skibe samt i industrien.

Power-to-X er blandt de løsninger, der skal bringe verden hele vejen til klimaneutralitet. Og Danmark står med et kæmpepotentiale for at bidrage og blande sig i toppen af spillere på det globale marked.

Tyskland har i dag et stort og voksende behov for brint, mens Danmark med sine nuværende og kommende vindkraftressourcer har et særdeles godt udgangspunkt for at blive storeksportør. Med den rette infrastruktur kan grøn brint fra Danmark erstatte fossil gas og brint i tysk sværindustri og nedbringe den klimaskadelige CO2-udledning.

Markedsaktører ser store muligheder i et dansk-tysk samarbejde om grøn brint, men har netop peget på behovet for en udbygning af brintinfrastrukturen for at realisere potentialet.

Læs hele aftaleteksten her

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

 

FAKTA

Hovedpunkter i den dansk-tyske erklæring

  • Danmark og Tyskland samarbejder tæt om at understøtte en markedsdrevet udrulning af brintinfrastruktur og integration af de to landes energisystemer.
  • Der er særligt fokus på at bane vej for, at grøn brint fra 2028 kan transporteres fra Vestdanmark til Nordtyskland i en landbaseret brintrørledning over grænsen mellem de to lande.
  • Erklæringen skal facilitere en løbende dialog mellem Danmark og Tyskland og relevante aktører om barrierer for etableringen af en brintrørledning.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet