Regeringen etablerer national energikrisestab

Publiceret 29-03-2023

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard løsner nu startskuddet til den nationale energikrisestab, NEKST, der skal øge tempoet i den grønne omstilling.

NEKST har til opgave at løse og koordinere akutte grønne udfordringer på tværs af samfundet, og derfor inviteres centrale aktører nu med ind i løsningsrummet. Ni personer med kendskab til området både i praksis og strukturelt får ni måneder til at identificere barrierer og finde løsninger. I første omgang er det udrulning af grøn varme og udbygning af vedvarende energi på land.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:

”NEKST er en ny arbejdsmetode, hvor vi glemmer ”vi-plejer-mentaliteten”. For vi har brug for nye øjne og nye idéer, så vi sammen kan nedbryde barrierer og sætte tempoet op i den grønne omstilling. Tiden er til handling og implementering, så hvis der står en regel eller arbejdsgang i vejen, der kan undværes - så skal den væk eller ændres. Det kan NEKST bidrage til, og jeg glæder mig.” 

Farvel til gas i danske hjem

De to første spor, NEKST skal arbejde med, hedder ”Farvel til gas i danske hjem” og ”Mere sol og vind på land”.

”Farvel til gas i danske hjem” skal understøtte, at omlægningen til grøn varme i danske hjem kan ske hurtigere. I spidsen for sporet er Lars-Peter Søbye, der med sin erfaring inden for ledelse og grøn omstilling kan drive arbejdsgruppens arbejde.

”Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet i NEKST, hvor vi skal i dybden med de udfordringer og muligheder, der er inden for grøn varme. Det bliver spændende og vanskeligt, men jeg tror på, at vi kan komme med nogle helt konkrete forslag, der gør, at vi kan bevæge os fremad og vinke farvel til gas som varmekilde i de danske hjem,” siger Lars-Peter Søbye.

Læs mere om NEKST – Farvel til gas i danske hjem her

Mere sol og vind på land

”Mere sol og vind på land” skal understøtte, at udbygningen af sol og vind på land kan ske hurtigere end i dag. I spidsen for sporet er Nana Bule, der med sin store ledelseserfaring fra erhvervslivet og indsigt i den grønne omstilling, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Energinet gennem fem år, kan drive arbejdsgruppens arbejde.

”Den grønne omstilling er en akut udfordring, som vi må og skal løse. Derfor er jeg glad for, at vi med NEKST får mulighed for at nytænke, hvordan vi kommer i mål. Udbygningen af vedvarende energi på land er et komplekst område, der går på tværs af flere myndigheder, men vi skal finde en mere effektiv vej. Det kræver svære beslutninger og nødvendige prioriteringer. Og ikke mindst, skal vi have borgerne med. Det arbejder glæder jeg mig til at stå i spidsen for,” siger Nana Bule.

Læs mere om NEKST – Mere sol og vind på land her

Hvis NEKST sætter fingeren på konkrete problemer, som kan løses med det samme, er planen, at det kan ske undervejs. 

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05
 

NEKST

National energikrisestab

Hurtigere handling på grønne udfordringer kræver en fokuseret og koordineret indsats. Derfor har regeringen etableret den nationale energikrisestab (NEKST). NEKST har til opgave at løse og koordinere de akutte grønne udfordringer på tværs af myndigheder, kommuner og andre aktører.

NEKST er en arbejdsmetode
NEKST er en ny arbejdsmetode og et nyt arbejdsfællesskab inspireret af den nationale operative stab (NOST). Regeringen skaber med NEKST rammerne til et løsningsfokuseret og intensivt samarbejde mellem offentlige myndigheder, kommuner, energisektoren og øvrige relevante aktører. Den grønne omstilling er en holdsport, der kræver et tæt samarbejde mellem de ansvarlige aktører. Det er netop i samarbejdet, vi kan identificere og fjerne de grønne barrierer, så vi kan sætte tempo på at få de grønne politiske aftaler ført ud i livet.

NEKST skal arbejde i intensive, parallelle ”sprints” på forskellige grønne udfordringer. Det skal ske i særlige arbejdsgrupper, hvor alle relevante samfundsaktører er repræsenteret. Arbejdet sker helt tæt på de konkrete grønne udfordringer, så arbejdsgrupperne kan udpege, hvor de konkrete benspænd for den grønne omstilling opstår i dag. Det kan være alt fra barrierer i fx regulering og lovgivning til arbejdsgange hos myndigheder, ansøgningsprocesser, mangel på kompetencer, materialer mv.                               

 Det er helt centralt, at NEKST ikke kun peger på barriererne. Med NEKST inviterer regeringen også relevante aktører ind i løsningsrummet og beder dem løbende om at fremlægge forslag til konkrete indsatser og igangsætte løsninger på de akutte grønne udfordringer. Det betyder, at der kan handles hurtigt – også undervejs i arbejdsgruppernes arbejde.

Stærke kompetencer i arbejdsgrupperne

Arbejdsgrupperne vil blandt andet bestå af repræsentanter fra energisektoren, myndigheder og kommuner. Det er deres fælles viden og erfaringer fra virkelighedens verden, der tilsammen kan identificere de barrerier, der i hverdagen forsinker den grønne omstilling.

Samtidig har vi brug for nye øjne og nye ideer til den måde, vi udruller grøn energi på i dag. NEKST vil derfor også bestå af stærke og innovative erhvervskompetencer, som sammen med akademiske eksperter kan bidrage med nytænkning og viden med fokus på løsninger.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet