Klimaministermøde i København skal sætte turbo på den globale klimahandling

Publiceret 19-03-2023

Klimaministre og beslutningstagere fra en lang række lande mødes i dag i København for at gøde jorden for, at FN’s næste klimatopmøde kan få et ambitiøst resultat. Det sker på samme dag, som FN’s klimapanel udgiver deres nyeste rapport.

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, er sammen med den nuværende og den kommende COP-præsident fra hhv. Egypten og de Forenede Arabiske Emirater de kommende dage vært for Copenhagen Climate Ministerial i København. Det er første gang siden FN’s sidste klimatopmøde, COP27, at klimaministre og fremtrædende politiske stemmer samles for at diskutere de centrale emner, der også vil være omdrejningspunkt for det næste klimatopmøde, COP28. De resultater, der kommer ud af de årlige klimatopmøder, hviler i høj grad på det forberedende arbejde, og derfor er det vigtigt, at toneangivende stemmer allerede nu samles for at diskutere forhandlingernes centrale emner.

”Hvis vi skal afværge de værste klimakatastrofer og sætte en grøn og sikker kurs for alle på FN’s næste klimatopmøde, må vi tidligt i gang med årets klimaforhandlinger. Derfor har vi sammen med COP-formandskaberne fra Egypten og Emiraterne taget initiativ til, at udvalgte ministre og ledende stemmer fra hele verden allerede nu mødes og gøder jorden for, at det næste klimatopmøde kan levere de resultater, som verden har så hårdt brug for,” siger Dan Jørgensen.

Samtidig med mødet ventes FN’s klimapanel IPCC at offentliggøre sin synteserapport, der samler op på fem års arbejde med at gøre status på klimavidenskaben. IPCC’s rapporter har de seneste år understreget med stigende alvorlighed, at klimaforandringer er en presserende trussel mod klodens tilstand og menneskers velbefindende. IPCC’s synteserapport er et yderst vigtigt indspil til drøftelserne både på ministermødet og i optakten til COP28.

Copenhagen Climate Ministerial vil kickstarte drøftelserne frem mod COP28. På mødet vil ministrene bl.a. diskutere spørgsmålet om klimaskabte tab og skader i opfølgning på beslutningen fra COP27 om nye finansieringsarrangementer, herunder en fond, der skal hjælpe de mest klimasårbare lande samt drøfte hvordan vi sikrer en reform af det globale finansielle system. Det vil ligeledes blive drøftet, hvordan man opnår enighed om en kontrolleret udfasning af fossile brændsler, således at vi sammen får sænket globale drivhusgasudledninger og leverer på 1,5-graders-målsætningen. Afslutningsvist er det håbet, at mødet kan danne rammerne for vigtige politiske samtaler om forventningerne til det såkaldte Globale Stocktake, som skal gøre status og sætte retningen for at nå Parisaftalens langsigtede målsætninger. Det er første gang siden Parisaftalen blev vedtaget, at man gør formelt status over, hvor langt vi er fra at nå Parisaftalens mål.

Muligheder for pressen:

MANDAG: FAMILIEFOTO OG DOORSTEP OM IPCC
Der vil blive taget et familiefoto for Copenhagen Climate Ministerial i dag mandag d. 20. marts kl 17.30 foran Eigtveds Pakhus. Presse skal møde 17.20 og tilmelde sig med navn, medie, email og telefonnummer til Frida Kok på frkve@kefm.dk. Umiddelbart efter familiefotoet vil Dan Jørgensen afholde et doorstep om IPCC’s synteserapport.

TIRSDAG: PRESSEMØDE I EIGTVEDS PAKHUS
Der vil være et afsluttende pressemøde i Eigtveds Pakhus tirsdag d. 21. marts kl 13.15. Presse skal møde mellem 11.30 og 13.00 og tilmelde sig med navn og medie til Lisa Christensen på limch@kefm.dk senest tirsdag kl 12.00. Medbring pressekort eller anden gyldig billed-id.

FOTOS OG VIDEO TIL BRUG FOR PRESSEDÆKNING
Der vil blive stillet video og billeder til rådighed til brug for redaktionel dækning af Copenhagen Climate Ministerial:

Fotos
Video

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet