Klimaministeren udpeger tre nye medlemmer af Klimarådet

Publiceret 01-03-2023

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har udpeget tre nye medlemmer af Klimarådet. Det sker, fordi tre medlemmer udtræder efter to fulde udpegningsperioder.

Klimaministeren har udpeget tre nye medlemmer af Klimarådet. De er alle udpeget for en fireårig periode - fra 1. marts 2023 til 28. februar 2027.

Det er Klimarådet selv, som indstiller formanden og medlemmer til rådet. Herefter udpeger klima-, energi- og forsyningsministeren formelt rådsmedlemmerne.

De tre nye medlemmer af Klimarådet er:

  • Marie Münster, professor i energisystemanalyse ved Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet
  • Bo Jellesmark Thorsen, institutleder og professor i anvendt økonomi ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet
  • Brita Bye, dr.polit., forsker ved afdelingen for energi- og miljøøkonomi ved Statistisk sentralbyrå, Norge

Klimarådet skal ifølge klimaloven sammensættes af eksperter med bred ekspertise og et højt fagligt niveau inden for energi, bygninger, transport, landbrug, miljø, natur, økonomi, klimavidenskabelig forskning og adfærdsforskning af relevans for klimaområdet. Det er på den baggrund, udpegningen er sket.

Lars Aagaard ønsker de tiltrædende medlemmer af Klimarådet tillykke med hvervet. Han takker samtidig de tre afgående medlemmer, der udtræder efter to fulde udpegningsperioder, for deres arbejde.

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

FAKTA

Klimarådet

  • Klimarådet har til opgave at bistå klima-, energi- og forsyningsministeren i fastsættelse af nationale klimamålsætninger, at give årlige anbefalinger med vurdering af, om regeringens klimaindsats anskueliggør klimamålene, at gøre status over Danmarks internationale målsætninger og at kommentere den årlige klimastatus og -fremskrivning.
  • Klimarådets medlemmer udpeges for en periode på fire år. Genudpegning kan ske én gang. Formanden og nye medlemmer af Klimarådet vælges ved indstilling af Klimarådet selv og udpeges herefter formelt af klima-, energi- og forsyningsministeren. Rammerne for Klimarådets arbejde er beskrevet i klimaloven fra 2020.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet