Klimaforandringerne kommer: Ny data viser gevinsten ved at holde temperaturen nede

Publiceret 02-03-2023

Med DMI’s opdaterede Klimaatlas kortlægges klimaforandringerne i Danmark ved forskellige temperaturstigninger.

Vil vi i Danmark overhovedet kunne mærke forskel på, om den globale temperatur stiger med 3 grader i stedet for Paris-aftalens 1,5? 

Svaret er ja.

Det bliver gjort tydeligt med Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nye opdatering af Klimaatlasset – et værktøj, som bl.a. kommunerne bruger til at planlægge klimatilpasningsindsatser.

Fremover er det nemlig muligt at se scenariet for fremtidens danske vejr, hvis temperaturen holder sig godt under 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau.

Klimaatlasset taler sit tydelige sprog, og hvis der er nogen, der stadig tvivler på den grønne omstilling, så synes jeg, at de skal kigge med nu. Hvis vi holder temperaturen nede, kan vi begrænse skybrud, stormflod og de mange skader, som et voldsommere dansk vejr medfører. Vi skal forberede os på de klimaforandringer, vi ikke kan forhindre, og arbejde for at bremse dem, vi kan,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Ved at overholde Paris-aftalen kan vi ifølge DMI begrænse stigningen af skybrud til 30 % frem for enten 40 % eller 70 %.

Både skybrud og stormflod er ifølge DMI noget af det, vi skal forvente mere af i Danmark. Begge kan efterlade omfattende skader og en tilhørende millionregning til samfundet. 

”Vi kan desværre allerede se konsekvenserne af klimaforandringerne. Med klimatlasset får vi igen bekræftet, at der er behov for, at vi tilpasser os en fremtid med flere og voldsommere skybrud og stormfloder. Derfor vil regeringen fremlægge en national klimatilpasningsplan. Med et mere præcist klimaatlas får kommunerne nu et bedre værktøj til at forebygge mod klimaforandringerne,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

Det er ikke kun fremtidens ekstreme vejr i Danmark, som Klimaatlasset viser. Også indikatorer for f.eks. temperaturer, hedebølger, nedbør og vandstand kan ses i datasættet, som baserer sig på rapporter fra FN’s Klimapanel (IPCC).

DMI’s Klimaatlas er bedste bud på fremtidens danske klima. Med klimaatlas får alle landets kommuner og de mange private og offentlige aktører, der arbejder med at klimatilpasse Danmark, derfor et robust og ensartet beslutningsgrundlag - så Danmark bliver bedre i stand til at håndtere fremtidens mere ekstreme vejr,” siger Marianne Thyrring, direktør på Danmarks Meteorologiske Institut. 

Læs mere om Klimaatlasset her.

Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

Fakta

  • Klimaatlas indeholder tre fremtidsscenarier fra IPCC for den globale udledning af drivhusgasser – et lavt (1,6 grader), mellemhøjt (2,4 grader) og et højt udledningsscenarie (4,3 grader).
  • F.eks. vil hyppigheden af stormfloder stige i slutningen af dette århundrede i takt med højere drivhusgasudledning. En stormflod, som vi i dag ser hvert tyvende år (tyveårshændelse), forventes i slutningen af århundredet forekomme hhv. 7, 12 eller 39 gange oftere, i et lavt, mellemhøjt og højt udledningsscenarie.
  • Ligeledes vil antallet af årlige skybrud stige med 30 % i et lavt udledningsscenarie, 40 % i et mellemhøjt og 70 % i et højt udledningsscenarie i slutningen af dette århundrede.
  • IPCC offentliggjorde i 2021 nye scenarier, men det er endnu ikke muligt at nedskalere dem til kommunalt niveau, hvorfor Klimaatlas stadig bruger scenarier fra 2013. Det har været muligt at nedskalere tal vedr. havniveaustigning, hvorfor disse er opdateret med IPCC-rapportens data fra 2021.

Relaterede nyheder

Temaer

NEKST - den nationale energikrisestab

Den nationale energikrisestab, NEKST skal øge tempoet i den grønne omstilling.

 

NEKST - den nationale energikrisestab

Klimastatus og –fremskrivning

Klimastatus og -fremskrivning (KF) er KEFM’s årlige udgivelse, der skal sikre en løbende opfølgning på, om klimaindsatsen understøtter opfyldelsen af klimalovens målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres.

Klimastatus og –fremskrivning

Ungeklimarådet

Ungeklimarådet skal bringe nytænkning ind i dansk klimapolitik.

Ungeklimarådet